CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 13/6/2014, đã  thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT cũ, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có một số điểm mới, và với những điểm mới này, quyền lợi của người tham gia BHYT đã được quan tâm nhiều hơn. Theo đó, bỏ hẳn đồng chi trả với người nghèo. Đối với người  trước đây phải đồng chi trả 20% thì giảm xuống còn 5%. Với thân nhân của người có công thì không phải đồng chi trả hoặc chỉ đồng chi trả 5%.

Nhà xuất bản Lao động Xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Luật bảo hiểm y tế đã được quốc hội thông qua

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Luật bảo hiểm y tế đã được quốc hội thông qua

PHẦN I: CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

PHẦN II: CÁCH TÍNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

PHẦN III: CHẾ ĐỘ CÔNG ĐOÀN, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

PHẦN IV: QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG 2014

PHẦN V: XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

PHẦN VI: CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT

PHẦN VII. CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ PHÉP, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, MẤT VIỆC

PHẦN VIII: CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

PHẦN IX: CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

PHẦN X: CÁCH TÍNH CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN

PHẦN XI: CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG

Bộ tư liệu với nhiều chính sách chế độ đối với tất cả mọi người lao động công tác, làm việc trên lãnh thổ Việt nam cần biết.

   Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT 2014

Sách Bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014  do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ  và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

(English – Vietnamese)

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

sách bộ luật lao động song ngữ  anh viêt 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – VIỆT 2014

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07-4-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM; THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-3-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH NGÀY 13-01-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần  600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH HOA HÀN VIỆT NHẬT 2014

Bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ  và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

(The labour code – multiple languages)

Công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật 2014

bộ luật lao động năm ngôn ngữ 2014

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07-4-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM; THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-3-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH NGÀY 13-01-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh – Hoa – Hàn – Nhật

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần  600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 395.000 đồng/cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, ĐÌNH CÔNG

  CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP,

ĐÌNH CÔNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI,
LÀM THÊM GIỜ, CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

          Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:

CONG DOAN

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, ĐÌNH CÔNG

          Phần 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG, CHO THUÊ LẠI VÀ TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
          Mục 1. Những điểm mới về hợp đồng lao động.
          Mục 2. Những điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động.
 
       Phần 3: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).        
 
         Phần 4: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THỜI GIỜ LẢM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 5: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
         Phần 6: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN, HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT.
          Mục 1. Chính sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí và tử tuất.
          Mục 2. Chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ và người lao động.
          Mục 3. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công đoàn và người lao động.
 
          Phần 7: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ THU, CHI, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.
          Mục 1. Những điểm mới về chế độ thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn.
          Mục 2. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
          Mục 3. Những điểm mới về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
          Mục 4. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn.
          Mục 5. Những điểm mới về chế độ phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
 
        Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013.
 
         Phần 9: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
 
          Phần 10: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, ĐÃI NGỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Trong lĩnh vực lao động, Công đoàn giữ vai trò và vị trí rất quan trọng. Bởi lẽ đây là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động. Do đó, để giúp công đoàn trở thành tổ chức đại diện, chỗ dựa vững chắc cho người lao động, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Một số văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như: Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22-05-2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-04-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13;…

 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
           Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Liên Hệ MAI PHƯƠNG 0978 718 705giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất 2013, tăng lương mới

Mức Lương Tối Thiểu Năm 2013 Chính Sách Mới Về Trợ Cấp, phụ cấp,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 2013

bảo hiểm tiền lương 2013

NỘI DUNG SÁCH :

Phần 1. Bộ luật lao động 2013 MỚI NHẤT ;

Phần 2. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức và người lao động tại Việt Nam;

Phần 3. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Phần 4. Chế độ mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội;

Phần5. Những quy định mới nhất về chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ biên chế công chức, vị trí việc làm của cán bộ viên chức và người lao động;

Phần 6. Hướng dẫn khai báo, điều tra , giải quyết các vụ tai nạn lao động cho năm 2013.

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

Sách bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)”.

sách bộ luật lao động 2013 Trong hệ thống pháp luật lao động việt nam, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng trong điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế – xã hội sâu rộng, tác động đến toàn bộ xã hội, tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi người lao động.

bộ luật lao động 2013

HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Để chi tiết vấn đề trên, Chính phủ và các Bộ liên quan vừa ban hành các quy định mới sau: 55/2013/NÑ-CP ngaøy 22-05-2013 quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; NĐ số 51/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; NĐ số 50/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; NĐ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn bộ luật lao động về tranh chấp lao động; NĐ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động; NĐ số 41/2013/NĐ-CP ngày 8-5-2013 hướng dẫn Điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công; NĐ số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; CV số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-4-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của bộ luật Lao động số 10/2012/QH13…

Ngày 14-5-2013 chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương, Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với đối với người lao động làm việc, trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày 10 -5-2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động, nghị định số 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giời nghỉ ngơi, an toàn lao động và vệ sinh lao động, Nghị định số 46/2013/NĐ-CP Hướng dẫn bộ luật lao động về tranh chấp lao động, nghị định số 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn điều 10 của luật công đoàn về quyến, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Trên tinh thần đó, nhằm giáp bạn đọc nói chung, những người làm công tác tổ chức hành chính và nhân sự trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định mới trong lĩnh vực bộ luật lao động hiệu lực 1-5-2013 .Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách nêu trên do Nguyễn Duy Khang biên soạn. Giúp bạn đọc thuận tiên tra cứu và áp dụng.

Mặt khác, việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Giải đáp chi tiết Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phần II. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm xã hội; Phần III. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm y tế; Phần V. Giải đáp chi tiết về công tác quản lý hồ sơ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; Phần VI. Giải đáp chi tiết về quy chế quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; Phần VII. Giải đáp chi tiết các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – lao động; Phần VIII. Luật Công đoàn và hướng dẫn mới nhất thực thi Luật Công đoàn; Phần IX. Hướng dẫn mới nhất về thực thi Bộ luật Lao động.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 478 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.

MUA SÁCH LIÊN HẸ: 0978 718 705

BÁN SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01 THÁNG 5 NĂM 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGbo-luat-lao-dong-1-7-2013

BÌA SÁCH LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Điều 7. Quan hệ lao động

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II

VIỆC LÀM

Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm

Điều 10. Quyền làm việc của người lao động

Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm

Điều 13. Chương trình việc làm

Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm

Chương III

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 1. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 15. Hợp đồng lao động

Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động

Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động

Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động

Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động

Điều 26. Thử việc

Điều 27. Thời gian thử việc

Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

Mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động

.

Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian

Mục 3. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế

Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

Điều 46. Phương án sử dụng lao động

Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

Mục 4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu

Điều 52. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Mục 5. CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Điều 53. Cho thuê lại lao động

Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động

Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại

Chương IV

HỌC NGHỀ, ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ

Điều 59. Học nghề và dạy nghề

Điều 60. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

Chương V

ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mục 1. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc

Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc

Điều 65. Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc

.

Mục 2. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Điều 66. Mục đích của thương lượng tập thể

Điều 67. Nguyên tắc thương lượng tập thể

Điều 68. Quyền yêu cầu thương lượng tập thể

Điều 69. Đại diện thương lượng tập thể

Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể

Điều 71. Quy trình thương lượng tập thể

Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể

Mục 3. THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể

Điều 74. Ký kết thỏa ước lao động tập thể

Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước

Điều 76. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể

Điều 77. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể

Điều 78. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Điều 79. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu

Điều 80. Xử lý thoả ước lao động tập thể vô hiệu

Điều 81. Thoả ước lao động tập thể hết hạn

Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể

Mục 4. THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP

Điều 83. Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

Điều 84. Thực hiện thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp

Điều 85. Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp

Điều 86. Thực hiện thoả ước lao động tập thể trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Mục 5. THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH

Điều 87. Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành

.

Điều 88. Quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với thoả ước lao động tập thể ngành

Điều 89. Thời hạn thoả ước lao động tập thể ngành

Chương VI

TIỀN LƯƠNG

Điều 90. Tiền lương

Điều 91. Mức lương tối thiểu

Điều 92. Hội đồng tiền lương quốc gia

Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

Điều 94. Hình thức trả lương

Điều 95. Kỳ hạn trả lương

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

.

Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

Điều 98. Tiền lương ngừng việc

Điều 99. Trả lương thông qua người cai thầu

Điều 100. Tạm ứng tiền lương

Điều 101. Khấu trừ tiền lương

Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương

Điều 103. Tiền thưởng

Chương VII

THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 1. THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

.

Điều 106. Làm thêm giờ

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Mục 2

THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc

Điều 109. Nghỉ chuyển ca

Điều 110. Nghỉ hằng tuần

Điều 111. Nghỉ hằng năm

Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Điều 113. Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm

Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

Mục 3. NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

Điều 115. Nghỉ lễ, tết

Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Mục 4. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT

Điều 117. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt

Chương VIII

KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Mục 1. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Điều 118. Kỷ luật lao động

Điều 119. Nội quy lao động

Điều 120. Đăng ký nội quy lao động

Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Điều 122. Hiệu lực của nội quy lao động

Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động

Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Điều 127. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động

Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Điều 129. Tạm đình chỉ công việc

Mục 2. TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT

Điều 130. Bồi thường thiệt hại

Điều 131. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

.

Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Chương IX

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 133. Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 134. Chính sách của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 135. Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 136. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 137. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mục 2. TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 139. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 140. Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp

Điều 141. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Điều 142. Tai nạn lao động

Điều 143. Bệnh nghề nghiệp

Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 146. Các hành vi bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mục 3. PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Điều 147. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Điều 148. Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 149. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động

Điều 150. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 151. Thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Điều 152. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Chương X

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Điều 153. Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ

Điều 154. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ

Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

Điều 157. Nghỉ thai sản

Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản

Điều 159. Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai

Điều 160. Công việc không được sử dụng lao động nữ

Chương XI

NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC

Mục 1. LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN

Điều 161. Lao động chưa thành niên

Điều 162. Sử dụng người lao động chưa thành niên

Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

Điều 164. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi

Điều 165. Các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI

Điều 166. Người lao động cao tuổi

Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

Mục 3. NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Điều 168. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Điều 170. Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài

Điều 171. Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Điều 173. Thời hạn của giấy phép lao động

Điều 174. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực

Điều 175. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động

Mục 4. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Điều 176. Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật

Điều 177. Sử dụng lao động là người khuyết tật

Điều 178. Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

.

Mục 5. LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH

Điều 179. Lao động là người giúp việc gia đình

Điều 180. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

Điều 181. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

Điều 182. Nghĩa vụ của lao động là người giúp việc gia đình

Điều 183. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động

Mục 6. MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC

Điều 184. Người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao

Điều 185. Người lao động nhận công việc về làm tại nhà

Chương XII

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

Chương XIII

CÔNG ĐOÀN

Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn

Điều 191. Quyền của cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động

Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn

Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Chương XIV

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Mục 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động

Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động

Điều 197. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động

Điều 198. Hòa giải viên lao động

Điều 199. Hội đồng trọng tài lao động

Mục 2. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Mục 3. THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Điều 203. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở

Điều 205. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động

Điều 207. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

Điều 208. Cấm hành động đơn phương trong khi tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết

Mục 4. ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG

Điều 209. Đình công

Điều 211. Trình tự đình công

Điều 212. Thủ tục lấy ý kiến tập thể lao động

Điều 213. Thông báo thời điểm bắt đầu đình công

Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công

Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp

Điều 216. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc

Điều 217. Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc

Điều 218. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công

Điều 219. Hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công

Điều 220. Trường hợp không được đình công

Điều 221. Quyết định hoãn, ngừng đình công

Điều 222. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Mục 5. TÒA ÁN XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG

Điều 223. Yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 224. Thủ tục gửi đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 225. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 226. Thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 227. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 228. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 229. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 230. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 231. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 232. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

Điều 233. Xử lý vi phạm

Điều 234. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công

Chương XV

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG

Điều 235. Nội dung quản lý nhà nước về lao động

Điều 236. Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động

Chương XVI

THANH TRA LAO ĐỘNG, XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG

Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động

Điều 238. Thanh tra lao động

Điều 239. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động

Chương XVII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động

Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 người lao động

Điều 242. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành kể từ 1-5-2013

THAM KHẢO THÊM TẠI : TRUNG TÂM SÁCH LUẬT

cập nhật mới nhất về lao động, lương, bảo hiểm, .. ĐIỆN THOẠI: 0978 718 705