PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Quản lý chất lượng trong thi công xây dựng và công tác nghiệm thu là hai khâu quan trọng phản ảnh mức độ chất lượng và việc đảm bảo chất lượng của kết cấu, giai đoạn, hạng mục công trình, đáp ứng yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế, cũng là thỏa mãn yêu cầu của khách hàng (chủ đầu tư) tuân thủ các quy định về trách nhiệm quản lý công trình nhà nước đã quy định cho tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình. Công tác giám sát trong thi công xây lắp thực chất là: kiểm tra việc thực hiện các quá trình kỹ thuật với tư duy của phương pháp quản lý theo qui trình.Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu liên quan dến lĩnh vực giám sát và nghiệm thu công trình NXB TÀI CHÍNH cho phát hành cuốn sách :

PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

PHƯƠNG PHÁP GIÁM SÁT, NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

“ Phương pháp giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng”

cuốn sách được biên soạn có 4 chương.

Chương 1: Những vấn đề chung

Nêu những vấn đề chung liên quan đến công tác quản lý chất lượng, giám sát chất lượng, nghiệm thu chất lượng xây lắp.

Chương 2: Công tác giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình

Nêu những yêu cầu nội dung và kỹ năng trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng công trình xây dựng.

Chương 3: Công tác nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng

Nêu những nguyên tắc, trình tự, các quy định của pháp luật liên quan đến công tác nghiệm thu.

Chương 4: Giám sát, nghiệm thu kết cấu bê tông ứng lực trước, cọc khoan nhồi, cọc barretter khi xây dựng công trình nhà cao tầng/các công trình xây dựng khác.

Nội dung của chương này căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng.

Sách biên soạn căn cứ các quy định của pháp luật về giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng với kết quả những năm đã thực hiện tư vấn quản lý chất lượng công trình công nghiệp và dân dụng; cùng với quá trình giảng dạy các chương trình kỹ sư tư vấn giám sát, giám đốc công trường, quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc tư vấn quản lý dự án để biên soạn tài liệu này.

Sách có độ dày 408 trang khổ 20 x 28.Gía phát hành 335,000đ/ 1 cuốn

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

MẪU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 2014 MỚI NHẤT

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014”

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014

Nội dung cuốn sách gồm có những phần quan trọng sau

Phần thứ nhất. Quy định mới về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Phần thứ hai. Các mẫu hợp đồng xây dựng, giao nhận thầu

Phần thứ ba. Các mẫu hợp đồng bất động sản, kinh doanh bất động sản, hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản

Phần thứ tư. Các mẫu hợp đồng về đất đai

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP 2014

Trong những năm qua ngành điện luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm và đầu tư thích đáng. Đồng thời để ngành điện vận hành theo đúng quy định pháp luật, thời gian qua Chính phủ và các Bộ, ngành đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới như: QĐ 4887/QĐ-BCT ngày 30-5-2014 Quy định về giá bán điện, TT 16/2014/TT-BCT ngày 29-05-2014 Quy định về thực hiện giá bán điện, QĐ 28/2014/Q?-TTg ngày 07-04-2014 Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, TT 14/2014/TT-BCT ngày 26-05-2014 Quy định trình tự xác minh và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Thủ trưởng Cơ quan Điều tiết điện lực, Công văn 4167/BCT-TCNL ngày 14-05-2013 Về việc công bố hiệu chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành xây lắp công trình ĐZ và TBA…

Để quý cơ quan doanh nghiệp ngành điện và các đơn vị liên quan có được bộ tài liệu trong lĩnh vực ngành điện. Nhà xuất bản Lao Động – Xã hội cho biên tập & phát hành cuốn sách:

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP – QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN, TRÌNH TỰ XÁC MINH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN.

ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP

HƯỚNG DẪN HIỆU CHỈNH VÀ BỔ SUNG ĐỊNH MỨC, ĐƠN GIÁ CHUYÊN NGÀNH XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN VÀ LẮP ĐẶT TRẠM BIẾN ÁP – QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỰC HIỆN GIÁ BÁN ĐIỆN, TRÌNH TỰ XÁC MINH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần 1. Hướng dẫn hiệu chỉnh, bổ sung định mức chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Phần 2. Hướng dẫn hiệu chỉnh, bổ sung đơn giá chuyên ngành xây lắp đườøng dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Phần 3. Văn bản mới nhất về giá bán điện năm 2014

Phần 4. Văn bản mới nhất về sử dụng, mua bán điện, giải quyết tranh chấp, vi phạm về điện

Sách có độ dày 450 trang, khổ lớn (20×28). Gía bìa 335,000đ/ 1 cuốn

Nhà xuất bản Lao Động – Xã Hội trân trọng giới thiệu tới quý cơ quan đơn vị cùng bạn đọc trên cả nước.

SÁCH LUẬT XÂY DỰNG 2014 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

sách Luật xây dựng 2014 được quốc hội Khóa 13, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18/6 gồm có 10 Chương, 168 Điều được xây dựng trên cơ sở đánh giá tổng kết thực tiễn thi hành Luật Xây dựng hiện hành và những yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý hoạt động xây dựng; khắc phục được những hạn chế, tồn tại của luật hiện hành, từ đó sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và đáp ứng yêu cầu phát triển.

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về lĩnh vực này Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

LUẬT XÂY DỰNG

ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

Quy định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Xử lý vi phạm hành chính về XD

luật xây dựng, đất đai, nhà ở 2014

luật xây dựng, đất đai, nhà ở 2014

Sách gồm một số phần chính sau:

PHẦN 1: LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 45/QH13 ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 29-11-2013.

PHẦN II. QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ XÂY DỰNG

PHẦN III. BỘ BIỂU MẪU VỀ XÂY DỰNG VÀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ NHÀ Ở

PHẦN IV: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PHẦN V: LUẬT XÂY DỰNG ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA NGÀY 18/6/2014

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho tất mọi người. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm,

Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn chúng tôi giao sách kèm hóa đơn tài chính đến tận địa chỉ đơn vị hoàn toàn miễn phí

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

LUẬT XÂY DỰNG SỬA ĐỔI 2014 VÀ QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Luật xây dựng sửa đổi 2014 và quy định mới về quản lý chất lượng các công trình trong xây dựng, Ngày 23/6/2014, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật xây dựng 2014 (gồm 10 chương, 168 điều, có hiệu lực từ 01/01/2015)

Theo đó, Luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân; về quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng. Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

Việc phân loại dự án đầu tư xây dựng bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng và nguồn vốn sử dụng; Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, tính chất, loại công trình xây dựng của dự án gồm dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo các tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công; Dự án đầu tư xây dựng gồm một hoặc nhiều công trình với loại, cấp công trình xây dựng khác nhau.

Ngoài ra, thời gian qua các Bộ, ngành cũng ban hành nhiều văn bản pháp quy về lĩnh vực xây dựng như: TT 04/2014/TT-BXD ngày 22-4-2014 Hướng dẫn một số nội dung về giámđịnh tư pháp trong hoạt động đầu tư xây dựng; TT 75/2014/TT-BTC ngày 12-6-2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng; TT02/2014/TT-BXD ngày 12-02-2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở….

Để quý cơ quan đơn vị có được các tài liệu nói trên NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn và phát hành cuốn sách: “LUẬT XÂY DỰNG (SỬA ĐỔI) – QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ CHẤTLƯỢNG, THẨM TRA THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG”.

Luật xây dựng 2014 và quy định mới về quản lý chất lượng, thẩm tra, thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng

Luật xây dựng 2014 và quy định mới về quản lý chất lượng, thẩm tra, thiết kế, thi công và nghiệm thu các công trình xây dựng

Nội dung sách bao gồm phần chính sau:

Phần thứ nhất. Luật Xây dựng (sửa đổi)

Phần thứ hai. Giám định tư pháp trong hoạt động xây dựng, thẩm tra thiết kế công trình, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng

Phần thứ ba. Thu, nộp, quản lý phí xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng

Phần thứ tư. Công tác quản lý thiết kế đô thị, quản lý nhà ở

Phần thứ năm. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, quản lý công trình

Phần thứ sáu: Luật đầu tư

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 350,000 đ/ 1 cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤU THẦU 2014

Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu 2014, Ngày 26-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, khóa XIII Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (có hiệu lực thi hành 01-7-2014). Sự ra đời của Luật Đấu thầu sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định đưa ra nguyên tắc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu,gồm: Ưu tiên cho nhà thầu có đề xuất chi phí trong nước cao hơn hoặc sử dụng.nhiều.lao.động.địa.phương.hơn

hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

hướng dẫn chi tiết thi hành luật đấu thầu 2014

- Nguyên tắc chỉ được hưởng một loại ưu đãi cao nhất;
- Đối với gói thầu hỗn hợp, nhà thầu được hưởng ưu đãi khi có đề xuất chi phí trong nước từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu. Đối với nhà thầu trong nước: hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải có tổng số lao động là nữ giới, thương binh, người khuyết tật chiếm tỷ lệ 25% trở lên có HĐLĐ tối thiểu 03 tháng. Trường hợp gói thầu xây lắp có giá thầu không quá 05 tỷ chỉ cho phép nhà thầu là DN cấp nhỏ và siêu nhỏ tham gia đấu thầu
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu thông tin của các cơ quan, ban, ngành cùng các nhà thầu, chủ đầu tư và đông đảo bạn đọc trong cả nước về các quy định pháp luật mới trong lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư xây dựng công trình nxb LAO Đ ỘNG cho xuất bản cuốn sách
Hướng Dẫn Chi Tiết Thi Hành Luật Đấu Thầu
Phương Thức Lựa Chọn Nhà Thầu , Đánh Gía Hồ Sơ & Xét Duyệt Trúng Thầu

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Luật Đấu thầu (hiệu lực thi hành 01-7-2014)
Phần II. Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu
Phần III. Phân tích hoạt động đấu thầu
Phần IV. Các văn bản mới về đầu thầu mua sắm hàng hóa
Phần V.Mẫu hồ sơ đấu thầu mua sắm hàng hóa

Sách dày 434 trang, Giá:335.000Đ/1 CUỐN

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

SÁCH ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2014

Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2014, Ngày 26-12-2012 BỘ XÂY DỰNG Công bố định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD.
Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 ván khuôn, 1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
Định Mức Dự Toán
Xây Dựng Công Trình 2014
PHẦN XÂY DỰNG

 

sách định mức dự toán xây dựng 2014

sách định mức dự toán xây dựng công trình 2014, sách in đầy đủ công văn 1172, 1091, 1776

Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết định 1091/QĐ-BXD vào Quyết định 1776/QĐ-BXD thành định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng – cập nhật mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.
S ách c ó đ ộ d ày 660 trang.G ía ph át h ành 385,000 đ/ 1 cu ốn

—————————————————————————-

THAM KHẢO THÊM:

Ngày 26-12-2012 BỘ XÂY DỰNG Công bố định mức dự toán xây dựng công trình sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD.
Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách:
Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình 2014
PHẦN LẮP ĐẶT , SỬA CHỮA &
ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ PHÒNG TRỪ MỐI TRONG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Ban hành theo quyết định 32/TWH ngày 08 tháng 04 năm 2014

định mức lắp đat và sửa chữa 2014

định mức dự toán xây dựng 2014 – phần lắp đặt và sửa chữa

Trong quá trình biên soạn, để tiện theo dõi, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào Công văn số 1777/BXD–VP Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt thống điện trong công trình; ống và phụ tùng ống; bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị; khai thác nước ngầm thành Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt – cập nhật mới nhất. Các định mức sửa đổi bổ sung là các định mức có đánh dấu (*) trong quyển sách.
S ách c ó đ ộ d ày 560 trang.G ía ph át h ành 365,000 đ/ 1 cu ốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

sách định mức dự toán xây dựng công trình 2013

sách định mức dự toán xây dựng công trình 2013

Định mức 1776, 1777, 1778, 1779, 1091, 1172, 1173 bộ xây dựng mới nhất hiện nay

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1mlát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật)

sách định mức dự toán xây dựng công trình 2013

Định mức dự toán bao gồm:

- Mức hao phí vật liệu:
Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Mức hao phí vật liệu trong định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.
- Mức hao phí lao động:
Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.
Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.
- Mức hao phí máy thi công:
Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.
Kết cấu tập định mức dự toán
- Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất bao gồm 11 chương.
Ch­ương I       : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Ch­ương II      : Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Chương III     : Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Chương IV    : Công tác làm đ­ường
Chư­ơng V     : Công tác xây gạch đá
Ch­ương VI    : Công tác bê tông tại chỗ
Chương VII  : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Ch­ương VIII  : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Chương IX    : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Chư­ơng X      : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Chương XI    : Các công tác khác
- Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.
- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:
+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.
+ Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.
+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.
+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.
3.     Hướng dẫn áp dụng
- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤4m; ≤16m; ≤50m và từ cốt ±0.00 đến cốt >50m. Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ  TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN LẮP ĐẶT 1777
ĐỊNH MỨC LẮP ĐẶT MỚI NHẤT LÀ ĐỊNH MỨC 1173
Định mức dự toán xây dựng công trình – phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1 m2 bảo ôn ống, 1m khoan v.v… từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

định mức lắp đặt sửa chữa

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hoá chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v…)
1. Nội dung định mức dự toán          `
 Định mức dự toán bao gồm:
- Mức hao phí vật liệu:
Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các phụ kiện hoặc các bộ phận rời lẻ (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
Mức hao phí vật liệu đó bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.
- Mức hao phí lao động:
Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác lắp đặt và công nhân phục vụ lắp đặt.
Số lượng ngày công đó bao gồm cả cụng lao động chính, lao động phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc công nhân là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác lắp đặt.
- Mức hao phí máy thi công:
Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.
2. Kết cấu tập định mức dự toán
- Tập định mức dự toán trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu lắp đặt và được mã hóa thống nhất bao gồm 4 chương:
Chương I     :  Lắp đặt hệ thống điện trong công trình
Chương II    :  Lắp đặt các loại ống và phụ tùng
Chương III  :  Bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị
Chương IV  :  Khai thác nước ngầm
- Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác lắp đặt.
- Các thành phần hao phí trong Định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:
+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.
+ Mức hao phớ vật liệu khỏc được tính bằng tỷ lệ % tính trên chi phí vật liệu.
+ Mức hao phí lao động chính và lao động phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp lắp đặt.
+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.
+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.
 3. Hướng dẫn áp dụng
- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá lắp đặt công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép, … áp dụng theo định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.
- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương của tập Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công.
- Chiều cao ghi trong Định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤ 4m, nếu thi công ở độ cao > 4m được áp dụng định mức bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.
- Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thoát nước, bảo ôn, điều hoà không khí, phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dựng dàn giá thép để thi công thì được áp dụng định mức lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong tập định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng.
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 (sách mới năm 2013)

Thiết kế điển hình nhà ở, bệnh viện huyện, trường học, ủy ban nhân dân


THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH Nhà ở Công vụ – Loại biệt thự.Trườ ng Mầm non – Trường
Tiểu học – Trường Trung học cơ sở Trường Trung học phổ thông -  Trung tâm
Văn hóa, Thể thao và Thông tin cấp xã,   Áp dụng trong công tác nghiên cứu
thiết kế và xây dựng


(THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1146/QĐ-BXD NGÀY 19-12-2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG)


thiet ke dien hinh SÁCH THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH TRƯỜNG MẦM NON, TRUNG HỌC, TT VĂN HÓA, BIỆT THỰ


Phần 1. Trường Mầm non – Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật,


Phần 2. Trường Tiểu học – Khối phục vụ học tập,


Phần 3.  Trường Trung học cơ sở – Khối phục vụ học tập và phòng học bộ môn,


Phần 4. Trường Trung học phổ thông – Khối phục vụ học tập và phòng học bộ
môn,


Phần 5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Thông tin cấp xã,


Phần 6. Nhà ở Công vụ – Loại biệt thự.


Thiết kế điển hình trên được áp dụng dụng trong công tác nghiên cứu, thiết
kế và xây dựng Tập thiết kế mẫu gồm các phương án áp dụng làm cơ sở lập báo
cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình, sau khi báo cáo được phê duyệt,
cần có sự hỗ trợ của tư vấn thiết kế địa phương trong việc lựa chọn mẫu
thiết kế; mẫu thiết kế, chỉ hướng dẫn phần công trình xây dựng trên mặt đất,
khi triển khai thiết kế thi công, phải tiến hành khảo sát địa chất công
trình và bổ sung phần thiết kế nền và móng; dự toán được tính theo tiên
lượng vật tư chủ yếu của mẫu, phải bổ sung phần nền

móng, nhân công và định mức đơn giá xây dựng áp dụng theo đơn giá của địa
phương; ngoài ra, chủ đầu tư còn có thể lựa chọn các mẫu của từng vùng nếu
thấy giải pháp kết cấu và sử dụng vật liệu phù hợp với điều kiện của địa
phương mình. Với 60 mẫu thiết kế điển hình sẽ  cung cấp cho bạn đọc, các nhà
thiết kế, các đơn vị chủ đầu tư nắm bắt kịp thời các tập thiết kế mẫu các
lĩnh vực trên. Sách bao gồm 6 phần. Được in bằng giấy trắng bãi bằng, chất
lượng đẹp, với số trang 495 khổ 20×28 .


in xong và phát hành tháng 1 năm 2013. giá bìa :
325.000đ/1 cuốn.


Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.


GIAO SÁCH
SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
.


Vui lòng liên hệ:

Ms.Mai
Phương


ĐT:
0978.718.705       


Trung Tâm
Sách Pháp Luật


website:


http://sachluat.vn

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT
THÉP
KẾT CẤU THÉP, CÔNG TRÌNH CHỊU ĐỘNG ĐẤT

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3560/QĐ-BKHCN NGÀY 27-12-2012 CỦA BỘ
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Hình bìa sách:tieu chuan thiet ke ket cau be tong Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu be tông  và bê tông cốt thép

Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo tình trạng các
tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực đợt (1)
bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng
theo quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng
Nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo bạn đọc, những nhà thiết kế và thi
công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành
ngành xây dựng.
Nhà xuất bản lao động hệ thống chọn lọc những tiêu chuẩn ban hành
mới trong lĩnh vực “ Tiêu chuẩn thiết kế: Kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép, kết cấu thép, công trình chịu động đất”, bao gồm các tiêu chuẩn sau:
- TCVN 5574 : 2012 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – tiêu chuẩn
thiết kế
Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn: TCXDVN 356 : 2006
- TCVN 9386-1:2012 thiết kế công trình chịu động đất – phần 1: quy
định chung,   tác động động đất và quy định với kết cấu nhà, tiêu chuẩn này
thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 375: 2006
- TCVN 9386-2 :2012 thiết kế công trình chịu động đất – phần 2: Nến
móng, tường chắn và các vấn đề kỹ thuật.
- TCVN 5575 : 2012 kết cấu thép – tiêu chuẩn thiết kế tiêu chuẩn này
thay thế cho tiêu chuẩn TCXDVN 338: 2005
- Quyết định số: 3560/QĐ-BKHCN Ngày 27-12-2012 của Bộ khoa học và
công nghệ  về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.
- Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây dựng về
hủy bỏ tiêu chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn thay thế
GIÁ: 325.000 Đ/CUỐN