Nghiệp vụ công tác dành cho Chủ tịch Hội làm vườn – sinh vật cảnh

Nghiệp vụ công tác dành cho Chủ tịch Hội làm vườn – sinh vật cảnh

 

Nhằm giúp cho Chủ tịch và cán bộ Hội nông dân các cấp cập nhật kịp thời những quy định mới về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2013 – 2018; những chế độ, chính sách mới nhất dành cho Chủ tịch và cán bộ Hội; các nghiệp vụ cho vay, kiểm soát và kiểm tra tài chính; nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, giúp nông dân phát triển kinh tế – xã hội, tổ chức câu lạc bộ nông dân với pháp luật;…

liên Hệ: 0978 718 705

sinh vat canh

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

 

Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Phần thứ nhất. Tổng quan về Hội nông dân Việt Nam;

Phần thứ hai. Hướng dẫn cho vay, quản lý, kiểm soát, kiểm tra tài chính quỹ hỗ trợ nông dân;

Phần thứ ba. Hướng dẫn công tác kiểm tra, kỷ luật hội viên Hội nông dân Việt Nam;

Phần thứ tư. Công tác tổ chức đại hội và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở hội;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ, kỹ năng công tác dành cho chủ tịch và cán bộ Hội nông dân cơ sở;

Phần thứ sáu. Tuyển tập các diễn văn, bài phát biểu, văn bản thường sử dụng dành cho Chủ tịch và cán bộ Hội nông dân các cấp;

Phần thứ bảy. Chế độ, chính sách dành cho Chủ tịch và cán bộ chuyên trách  Hội nông dân Việt Nam;

Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của Hội nông dân Việt Nam.

Phần thứ chín. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và những quy định mới của hội nông dân Việt Nam (Theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI).

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đã được tổ chức trọng thể từ ngày 30 đến 03/07/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là đại hội của tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”. Đặc biệt trong kỳ Đại hội này, Ban lãnh đạo Hội đã thống nhất thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với tiêu đề: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”;…

Nhằm giúp cho Chủ tịch và cán bộ Hội nông dân các cấp cập nhật kịp thời những quy định mới về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2013 – 2018; những chế độ, chính sách mới nhất dành cho Chủ tịch và cán bộ Hội; các nghiệp vụ cho vay, kiểm soát và kiểm tra tài chính;

Sách dày 432 trang, khổ 19×27, giá bìa 325.000đ/cuốn

Liên Hệ: 0978 718 705 mai phương

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

 

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM TRA RỪNG & QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

 
         Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ, VÓN ĐẦU TƯ – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT RỪNG, ĐIỀU TRA VÀ KIỂM KÊ RỪNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ RỪNG, HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG KIỂM LÂM.
          A. Công tác bảo vệ rừng.
          B. Các văn bản về hoạt động của lực lượng kiểm lâm.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHAI THÁC GỖ & LÂM SẢN, KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN.
 
           Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG.
 
           Phần 6: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG, QUẢN LÝ LÂM SẢN.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
          Giá: 325.000 đồng / quyển

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội mới nhất 2013

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội mới nhất 2013

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013
Dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp 2013 

Cuốn sách gồm các phần sau:

 

Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính  trong các cơ quan, tổ chức

Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể

Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức,  viên chức, người lao động

Phần thứ năm. Các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc, chào mừng, các mẫu thư thường dùng

Phần thứ sáu. Các mẫu văn bản giấy tờ  nhân thân, tư pháp, tố tụng

Phần thứ bảy. Các mẫu văn bản dành cho ủy ban nhân dân phường xã

Phần thứ tám. Các mẫu văn bản về tài chính, kinh doanh, sử dụng, mua sắm tài sản, in ấn hóa đơn.

Giá Bìa 325. 000 đồng bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

(Có hóa đơn)     

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.          

 Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:
 Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

Kỹ thuật soạn thảo văn bản và các mẫu văn bản mới nhất

April 10, 2013 Leave a comment

KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN – MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP Nội dung cuốn sách bao gồm các phần:  Phần 1: THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH. Phần 2: MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC. I. Mẫu văn bản liên quan đến công tác tài chính. II. Mẫu văn bản liên quan đến cán bộ, giảng … Read More »

Mẫu diễn văn bài phát biểu các sự kiện quan trọng địa phương

April 1, 2013 Leave a comment

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP – CÁC MẪU VĂN BẢN, DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG Nội dung sách:        Phần 1: MẪU DIỄN VĂN, BÀI PHÁT BIỂU DÙNG CHO CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG. I. Phát biểu khai mạc, bế mạc tại các kỳ họp. II. Phát biểu phát động phong trào thi đua. III. Phát biểu nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng tại địa phương. IV. … Read More »

Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2013

March 31, 2013 Leave a comment

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ VÀ KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, DIỄN ĐÀN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP Các bài diễn văn, phát biểu, thư chúc mừng, thư ngỏ…là một phần không thể thiếu trong việc tổ chức các ngày lễ lớn, hội nghị, hội thảo của cơ các quan, đơn vị hành chính và tổ chức kinh tế. Để giúp các nhà quản lý, trưởng phó các phòng ban, những người đại diện và những cá nhân quan … Read More »

Sổ tay hướng dẫn soạn thảo văn bản dành cho xã, phường, thị trấn

March 9, 2013 Leave a comment

SỔ TAY HƯỚNG DẪN MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013 Sách có các phần chính: Phần 1: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO ĐẢNG ỦY. Phần 2: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN. Phần 3: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO CÔNG ĐOÀN. Phần 4: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC & MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN ĐOÀN THANH NIÊN Phần 5: HƯỚNG DẪN THỂ THỨC VÀ MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HỘI NÔNG DÂN. … Read More »

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP

March 2, 2013 Leave a comment

TUYỂN TẬP CÁC BÀI PHÁT BIỂU TẠI CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG THƯỜNG GẶP VÀ MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT SỬ DỤNG CHO DOANH NGHIỆP Phần thứ nhất. Quy định chung về phông chữ, khổ giấy, kiểu trình bày, định trang bìa, quy định về viết tắc, viết hoa  tên các loại văn bản và bản sao, mẫu chữ và chi tiết trình bày văn bản, lưu tài liệu ( theo thông tư 01/2011 TT BNV ngày 19/1/2011BNV hướng dẫn) Phần thứ hai.Tuyển Tập  Những bài phát biểu dành cho lãnh đạo, nhà quản lý tại các sự kiện quan … Read More »

Các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị 2013

March 2, 2013 Leave a comment

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC BẾ MẠC HỘI NGHỊ 2013 Dùng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp và Doanh nghiệp 2013  Cuốn sách gồm các phần sau: Phần thứ nhất. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính Phần thứ hai. Mẫu soạn thảo một số văn bản hành chính  trong các cơ quan, tổ chức Phần thứ ba. Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức đoàn thể Phần thứ tư. Các mẫu văn bản dùng cho cán bộ công chức,  viên chức, người lao động … Read More »

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2013

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa năm 2013

KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG  TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP

sách mẫu hợp đồng có các phần sau:

mau hop dong thuong mai moi nhat Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế 2013

Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng.

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng;

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu:  mua bán, tặng cho tài sản, cổ phiếu, nhà ở, đất đai, chuyển giao công nghệ;

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng, ủy quyền, thuê, cho thuê, cho mượn tài sản, bất động sản, tác phẩm,  công nghệ, nhượng quyền thương hiệu;

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng;

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh;

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng ngoại thương;

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm, vay, cho vay;

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm;

Phần thứ mười. Mẫu văn bản đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh-Phần thứ mười một. Mẫu về mua, in, cấp hóa đơn-Phần thứ mười hai. Mẫu quy trình tuyển nhân sự.-Phần thứ mười ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc.-Phần thứ mười bốn. Mẫu quy trình đào tạo bên ngoài.-Phần thứ mười lăm. Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng.-Phần thứ mười sáu. Mẫu quy chế lương.-Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động-Phần thứ mười tám. Mẫu đánh giá công việc-Phần thứ mười chín. Mẫu quy chế bổ nhiệm-Phần thứ hai mươi. Mẫu quy trình nghỉ việc-Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy chế khen thưởng-Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quy chế kỷ luật-Phần thứ hai mươi ba. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự-Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quy định quản lý khách và nhân viên ra vào cổng-Phần thứ hai mươi lăm: Mẫu quản lý tài sản

Giá Phát hàng toàn quốc: 325.000 đ

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

GIAO SÁCH VÀ THU TIỀN TẬN NƠI , THEO GIÁ BÌA

NHANH CHÓNG SAU 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

WEB: http://sachluat.vn

Các mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất 2013

April 11, 2013 Leave a comment

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG  MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013 Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng … Read More »

Mẫu hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa 2013

March 9, 2013 Leave a comment

300 MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP NĂM 2013. Nội dung sách như sau:          Phần 1: MẪU HỢP ĐỒNG VỀ TÀI TRỢ, BẢO TRỢ, BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, TÁC PHẨM.          Phần 2: MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA TRONG NƯỚC – NGOÀI NƯỚC.           A. Hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước.           B. Hợp đồng xuất nhập khẩu.           Phần 3: MẪU HỢP ĐỒNG  LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.         … Read More »

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế 2013

December 13, 2012 Leave a comment

KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG  TUYỂN TẬP: 320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP sách mẫu hợp đồng có các phần sau: Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng. Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng; Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu:  mua bán, tặng cho tài sản, cổ phiếu, nhà ở, đất đai, chuyển giao công nghệ; Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng, ủy quyền, thuê, … Read More »

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG  MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013

Soạn thảo một bản hợp đồng đáp ứng được các yêu cầu của công việc cũng như đảm bảo tính pháp lý là công việc không đơn giản khi gặp vấn đề trục trặc mang hợp đồng ra soi lại từng câu chữ thì mới thấy hết được tầm quan trọng của việc soạn hợp đồng. Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng cũng là căn cứ pháp lý để giải quyết những tranh chấp có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện giao dịch giữa các bên. Việc lập và ký kết các hợp đồng là công tác thường xuyên ở các cơ quan, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp…, và là nhiệm vụ quan trọng của các nhà quản lý, các giám đốc, các trợ lý, chuyên viên kinh doanh, công chức văn phòng và rất nhiều cá nhân khác….

 

 Nhà xuất bản Tài Chính xin giới thiệu cuốn sách:
“TUYỂN CHỌN CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THÔNG DỤNG  MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP 2013”.

Cuốn sách đã hệ thống đầy đủ các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch dân sự, thương mại, dịch vụ, xây dựng…, v.v.Một số các mẫu  hợp đồng trước đây đã được hủy bỏ như : hợp đồng lao động sửa đổi bổ sung 2007 được thay thế bằng Bộ luật lao động mới có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-5-2013.Mẫu hợp đồng về sử dụng công trình theo.  Thông tư 03/2013/TT-BXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành
mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung  Nội dung cuốn sách mẫu hợp đồng mới năm 2013:

Phần thứ nhất. Mẫu hợp đồng về tài trợ, bảo trợ, bản quyền tác giả, tác phẩm

Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa trong nước – hợp đồng ngoại thương

Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ

Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng tín dụng

Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng đấu thầu

Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng về bất động sản

Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng dịch vụ

Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm

Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động theo luật lao động áp dụng từ ngày 01-5-2013

Phần thứ mười. Mẫu văn bản về  phát hành, sử dụng hóa đơn

Phần thứ mười một. Mẫu văn bản đăng ký, thành lập doanh nghiệp, các mẫu thông báo doanh nghiệp cần dùng

Phần thứ mười hai. Mẫu  hợp đồng mới nhất về quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật, mẫu hợp đồng xây dựng
Sách có độ dày 600 trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn.   

 (Có hóa đơn)   Giao tận nơi miễn phí.
Mua sách liên hệ:
Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: www.sachluat.vn
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2013

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới nhất 2013

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT – CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC – HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Nội dung cuốn sách bao gồm phần sau:

Phần 1. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP- MẪU BIỂU MỚI NHẤT & HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHẦN 4. QUY ĐỊNH XỬ PHẠM VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.

PHẦN 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

PHẦN 6: CHẾ ĐỌ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ

PHẦN 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN 9. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

CHO DOANH NGHIỆP ((ĐÃ CẬP NHẬT BỔ SUNG 2013)

Các quy định liên quan:

Nhằm thực hiện tốt chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chính phủ và các bộ ngành đã không ngừng ban hành những quy định mới: Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính Ban hành: 30/03/2012,2. Quyết định 1817/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 03/12/2012, Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành 05/11/2012, Quyết định 1685/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 18/10/2012, Thông tư 08/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 10/01/2013, Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 17/12/2012, Thông tư 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 24/12/2012

 Giá Bìa 325. 000 đ/ cuốn bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.

 Vui lòng liên hệ:  Ms.Mai Phương

ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư 2013

Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư 2013

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP 2013.

Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:  Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC

- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

- Hệ thống chứng từ kế toánquy định về phương pháp lập chứng từ kế toán

- Hệ thống sổ kế toán và quy định về phương pháp ghi sổ kế toán

- Hệ thống báo cáo tài chính và quy định về phương pháp lập báo cáo tài chính

 

- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản,gồm văn bản mới nhất liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng;quản lý dự án,như: NĐ 15/2013/NĐ-CP ngày 06-02-2013 Về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định11/2013/NĐ-CP ngày14-01-2013 Về quản lý đầu tư phát triển đô thị;NĐ  03/2013/NĐ-CP ngày 04-01-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của NQ số 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; TT 17/2013/TT-BTC ngày 19-02-2013 Sửa đổi TT số 10/2011/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước;.Cuốn sách là tài liệu cần thiết cho các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, các cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vự đầu tư xây dựng.

 Giá Bìa 325. 000 đ/ cuốn bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.
GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
 Vui lòng liên hệ:
 Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013

 HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ THÁNG 03-2013)

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2013”

 

he thong muc luc ngan sach nha nuoc 2013 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013

Nội dung sách mục lục ngân sách nhà nước  bao gồm  các phần:

Phần thứ nhất. Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước. Phần thứ hai. Những quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phần thứ ba. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ tháng 02-2013). Phần thứ tư. Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2013. Phần thứ năm. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân sách nhà nước. Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về chế độ quản lý và sử dụng tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013

Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM.
Vui lòng liên hệ:Ms.Mai Phương
ĐT: 0978.718.705 hoặc Tel: 08.666.00.627
Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: http://sachluat.vn

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2013

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2013

Kế toán kiểm toán quy trình thanh tra kiểm tra ngân sách nhà nước 2013

April 1, 2013 Leave a comment

Kế toán kiểm toán quy trình thanh tra kiểm tra ngân sách nhà nước 2013 CHIẾN LƯỢC PHẤT TRIỂN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN & QUY TRÌNH THANH TRA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP. Ngày 18-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược kế toán – kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Quyết định số 480/QĐ-TTg). Một trong các giải pháp thực hiện chiến lược là xây dựng, ban hành chuẩn mực kế toán và kiểm toán của Việt Nam phù hợp với thông lệ quốc tế … Read More »

Định mức chi tiêu sử dụng ngân sách nhà nước 2013

March 14, 2013 Leave a comment

CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  PHỤC VỤ TIẾP KHÁCH, CHI TIÊU NỘI BỘ, PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2013 Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất. Quy định về chế độ công tác phí, chi tiêu tiếp khách trong cơ quan đơn vị nhà nước; Phần thứ hai. Quy định về chế độ quản lý,  sử dụng và điều hành ngân sách nhà nước; Phần thứ ba. Tra cứu một số tình huống về chế độ … Read More »

Hướng dẫn thực hiện kế toán ngân sách nhà nước 2013

March 9, 2013 Leave a comment

Hướng dẫn thực hiện kế toán ngân sách nhà nước 2013, Chế độ kiểm soát thanh toán các khoản chi qua kho bạc nhà nước năm 2013 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013 Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Bởi lẽ đây là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân … Read More »

Tiêu chuẩn, định mức chi tiêu nội bộ dành cho xã phường thị trấn

March 9, 2013 Leave a comment

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ DÀNH CHO XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Sách có các phẩn như sau: Phần 1: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 2: QUY CHẾ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC. Phần 3: QUY CHẾ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ THU, CHI VÀ SỬ DỤNG, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN. Phần 4: TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NỘI BỘ & QUY CHẾ QUẢN … Read More »

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013

March 8, 2013 Leave a comment

 HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ THÁNG 03-2013)  TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2013”   Nội dung sách mục lục ngân sách nhà nước  bao gồm  các phần: Phần thứ nhất. Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra, kiểm toán ngân sách nhà nước. Phần thứ hai. Những quy định về quản lý tài sản và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phần thứ ba. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã … Read More »

SÁCH HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC MỚI NHẤT NĂM 2013

March 2, 2013 Leave a comment

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2103 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ÁP DỤNG TỪ 8/2012 Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý ngân sách Nhà nước của một quốc gia. Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước có bao quát được các hoạt động kinh tế và các giao dịch thì việc thu thập, phân tích và xử lý số liệu mới đầy đủ: từ đó cung cấp thông tin kịp thời cho công tác lập dự toán ngân sách nhà nước, điều hành, quản lý, kiểm … Read More »

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

March 2, 2013 Leave a comment

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP Trong thời gian vừa qua, Nhà nước đã nỗ lực thắt chặt quản lý và xử lý vi phạm trong chi tiêu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chi công. Điều này được biểu hiện cụ thể bằng việc Nhà nước đã xây dựng khuôn khổ pháp lý về quản lý chi tiêu ngân sách; cải thiện tính minh bạch chi ngân sách; hoàn thiện cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính nhà nước; tăng cường … Read More »

KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 2013

March 2, 2013 Leave a comment

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH – NGHIỆP VỤ KHO BẠC & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ MỚI NHẤT NĂM 2013 Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau : Phần thứ nhất. Chế độ kế toán Nhà nước áp dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và nghiệp vụ kho bạc Phần thứ hai. Chế độ kế toán áp dụng đơn vị chủ đầu tư Phần thứ ba. Hướng dẫn kế toán áp dụng cho bảo hiểm … Read More »

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HCSN 2013

March 2, 2013 Leave a comment

 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH & HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP 2013 Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau : Phần thứ nhất. Nâng cao năng lực quản lý tài chính cho chủ tài khoản và kế toán trưởng Phần thứ hai. Tổ chức công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp Phần thứ ba. Hạch toán, quyết toán, quản lý vốn, kinh phí Ngân sách nhà nước 2013 Phần thứ tư. Hướng dẫn … Read More »

Hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư trong đơn vị hcsn 2013

March 2, 2013 Leave a comment

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ DOANH NGHIỆP 2013. Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:  Những nội dung chính của Thông tư số 195/2012/TT-BTC – Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán đơn vị chủ đầu tư – Hệ thống tài khoản kế toán và nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán – Hệ thống chứng từ kế toán và quy định về phương pháp lập chứng từ kế toán – Hệ thống … Read More »

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013, sách mới nhất

March 2, 2013 Leave a comment

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp, đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách: CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP MỚI NHẤT – CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC – HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  – HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH Nội dung cuốn sách bao gồm phần sau: Phần … Read More »

Sơ đồ kế toán hạch toán xã phường thị trấn

December 13, 2012 Leave a comment

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH – TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN Nội dung sách có các phần: Phần 1t: Khung pháp lý về kế toán xã, phường, thị trấn. Phần 2: Danh mục và  biểu mẫu chứng từ kế toán xã, phường, thị trấn Phần 3: hệ thống tài khoản kế toán và một số phương pháp định khoản – thiết lập sơ đồ kế toán xã , phường, thị trấn Phần 4: Mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, quyết toán xã, phường, thị trấn Phần … Read More »

Phương pháp định khoản trong kế toán

December 13, 2012 Leave a comment

PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN & THIẾT LẬP SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP sách này có các phần chính: Phần 1. Tổ chức kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Phần 2. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán Phần 3. Phương pháp định khoản trong đơn vị Hành chính sự nghiệp Phần 4. Phương pháp thiết lập sơ đồ kế toán trong đơn vị Hành chính sự nghiệp. Phần 5. Hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán trong … Read More »

Chế độ kiểm soát thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu cơ quan hcsn

December 8, 2012 Leave a comment

HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN, TẠM ỨNG CÁC KHOẢN CHI TIÊU DÀNH CHO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP – MỚ INHẤT Nội dung cuốn sách này bao gồm những phần: Phần I. Quy định mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; Phần II. Quy định mới về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính – ngân sách nhà nước; Phần III. Quy định mới nhất về chế độ kế toán, kiểm toán ngân sách nhà nước; Phần IV. … Read More »

Chế độ quản lý tài sản nhà nước-quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư

December 3, 2012 Leave a comment

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ, THANH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ ĐIỀU HÀNH NGÂN  SÁCH & CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, TRỢ CẤP, PHỤ CẤP TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC Việc quản lý, sử dụng đúng tiêu chuẩn, định mức tài sản Nhà nước hiện nay trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp đang là một vấn đề cấp thiết và quan trọng. Nhằm đảm bảo việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước đúng quy định, trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã ban hành … Read More »

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

December 3, 2012 Leave a comment

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 VÀ CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN MỚI TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”. Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp … Read More »

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

April 20, 2013 Leave a comment

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013 Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và  trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Người Kế toán trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. Thời gian … Read More »

Sách 37 chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất 2013

April 10, 2013 Leave a comment

SÁCH 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới. Quy định trên được ban hành tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán … Read More »

Sách 37 chuẩn mực kiểm toán việt nam áp dụng 2014

April 3, 2013 Leave a comment

HỆ THỐNG 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM  ÁP DỤNG 01/01/2014 Theo thông tư số 214/2012/TT-BTC Về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày 01/01/2014 mà đến ngày 01/01/2014 … Read More »

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013, SÁCH MỚI NHẤT

March 2, 2013 Leave a comment

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ  & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ & QUYẾT TOÁN THUẾ Cuốn sách bao gồm 10 phần PHẦN 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT PHẦN 2.LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013 PHẦN 3.LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013 PHẦN 4.LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013 PHẦN 5. LUẬT … Read More »

Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

December 7, 2012 Leave a comment

SÁCH 939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP                 DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – MỚI NHẤT NĂM 2013 Nội dung sách gồm 3 phần Phần một: 715 tình huống về chế độ kế toán doanh nghiệp Phần hại: 224 tình huống về kiểm toán doanh nghiệp Phần ba: các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp Các thông tin thêm về sách: Với 224 tình huống về kiểm toán bao gồm: những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp … Read More »