Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013


Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013

April 20, 2013 Leave a comment

QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013 Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai trò và  trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Người Kế toán trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về quản lý kinh tế, tài chính trong doanh nghiệp. Thời gian … Read More »

Sách 37 chuẩn mực kiểm toán việt nam mới nhất 2013

April 10, 2013 Leave a comment

SÁCH 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM MỚI NHẤT Ngày 6-12-2012 Bộ tài chính ban hành Thông tư 214/2012 ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán mới. Quy định trên được ban hành tại Thông tư số 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính theo đề nghị của Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán.Thông tư ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán … Read More »

Sách 37 chuẩn mực kiểm toán việt nam áp dụng 2014

April 3, 2013 Leave a comment

HỆ THỐNG 37 CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM  ÁP DỤNG 01/01/2014 Theo thông tư số 214/2012/TT-BTC Về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập. Đối với các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các công việc kiểm toán khác được thực hiện trước ngày 01/01/2014 mà đến ngày 01/01/2014 … Read More »

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013, SÁCH MỚI NHẤT

March 2, 2013 Leave a comment

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ  & CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH THU NHẬP TÍNH THUẾ & QUYẾT TOÁN THUẾ Cuốn sách bao gồm 10 phần PHẦN 1. LUẬT QUẢN LÝ THUẾ SỬA ĐỔI MỚI NHẤT PHẦN 2.LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013 PHẦN 3.LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013 PHẦN 4.LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH ÁP DỤNG MỚI NHẤT 2013 PHẦN 5. LUẬT … Read More »

Các tình huống về kế toán doanh nhiệp dành cho giám đốc và kế toán

December 7, 2012 Leave a comment

SÁCH 939 TÌNH HUỐNG MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP                 DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG – MỚI NHẤT NĂM 2013 Nội dung sách gồm 3 phần Phần một: 715 tình huống về chế độ kế toán doanh nghiệp Phần hại: 224 tình huống về kiểm toán doanh nghiệp Phần ba: các văn bản mới nhất về chế độ kế toán doanh nghiệp Các thông tin thêm về sách: Với 224 tình huống về kiểm toán bao gồm: những nội dung cần chuẩn bị trước cho một cuộc thanh tra, kiểm toán tại các doanh nghiệp … Read More »

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s