Sách pháp luật online


Sách pháp luật online

Hướng dẫn chi tiết thi hành luật hôn nhân và gia đình 2013

April 20, 2013 Leave a comment

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH, 460 CÂU HỎI ĐÁP THƯỜNG GẶP Nội dung sách này: Phần 1: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH. Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH VÀ GHI CHÉP, LƯU TRỮ, SỬ DỤNG SỔ, BIỂU MẪU HỘ TỊCH. Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LUẬT BÌNH ĐĂNG GIỚI. Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH. Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUAN HỆ HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI. Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI … Read More »

Chỉ dẫn áp dụng luật cán bộ công chức-luật viên chức 2013

April 1, 2013 Leave a comment

CHỈ DẪN ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC – LUẬT VIÊN CHỨC 610 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP Nội dung quyển Sách gồm có 07 phần chính sau:         Phần 1: LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC. Phần 2: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC. Phần 3: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC. Phần 4: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC. Phần 5: GIẢI ĐÁP CÁC TÌNH HUỐNG VỀ TIÊU CHUẨN … Read More »

Chính sách pháp luật mới dành cho chủ tịch xã phường, thị trấn 2013

March 31, 2013 Leave a comment

BỒI DƯỠNG CÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NHẤT DÀNH CHO CHỦ TỊCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN & CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP, TRỢ CẤP,TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013 Đơn vị hành chính Xã, Phường, Thị trấn có vai trò rất quan trọng, là nơi diễn ra các hoạt động của Xã hội. Các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước muốn đi vào đời sống xã hội đều cần phải đến tận cơ sở để mọi người thực hiện. Nhằm giúp cho Chủ tịch cũng như các cán … Read More »

Pháp luật hình sự việt nam – Những vụ án nổi tiếng

March 31, 2013 Leave a comment

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 & NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG Để chúng ta hiểu rõ hơn về pháp luật hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Lao Động giới thiệu với bạn đọc cuốn sách: TÌM HIỂU PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 2013 & NHỮNG VỤ ÁN NỔI TIẾNG Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. … Read More »

Sổ tay công tác dành cho thẩm phán tòa án nhân dân các cấp

March 31, 2013 Leave a comment

SỔ TAY CÔNG TÁC DÀNH CHO THẨM PHÁN TOÀN ÁN NHÂN DÂN CÁC CẤP Để cung cấp nguồn tiếp cận thông tin pháp lý quan trọng mà các Thẩm phán và những người làm công tác pháp luật có thể sử dụng, qua đó họ có thể tiếp cận công việc của mình với sự hiểu biết chắc chắn và hoàn chỉnh về luật pháp. Đây là nền tảng vững chắc để một hệ thống tòa án minh bạch, công bằng và hiệu quả có thể tiếp tục phát triển, và đó là những điều kiện tiên quyết then chốt … Read More »

Quy định mới xử phạt vi phạm giao thông đường bộ 2013

March 16, 2013 Leave a comment

QUY ĐỊNH MỚI XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG – PHÍ VÀ CÁC LOẠI PHÍ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ THEO THÔNG TƯ SỐ 11/2013/TT-BCA; TT 12/2013/TT-BCA NGÀY 1-3-2013 CỦA BỘ CÔNG AN – ÁP DỤNG 15/4/2013 Ngày 1-3-2013 Bộ công an ban hành thông tư số 11/2013/TT-BCA về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định 34/2010/NĐ-CP ngày 2-10-2010 và Nghị định 71/2012/NĐ-CP ngày 19-9-2012 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Tại thông tư … Read More »

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s