Chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2013QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013


che do ke toan doanh nghiep nam 2013 Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013


Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai
trò và  trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi
thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Người Kế toán
trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn
phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về quản lý kinh tế, tài
chính trong doanh nghiệp. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên
quan đã ban hành các văn bản pháp luật mới như: Thông tư số 35/2013/TT-BTC
ngày 01/4/2013 Sửa đổi, bổ sung một số

điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư số 10/2013/TT-BTC
ngày 18/01/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh
nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công
ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012. Thông
tư số 16/2013/TT-BTC

ngày 08/02/2013 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân
sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 Về một số giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết
nợ xấu. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Hướng thi hành một số
điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Hướng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày
27/12/2011 của Chính phủ…

Nhằm giúp cho kế toán trưởng các doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình theo quy định của pháp luật. Do đó, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản
quyển

Sách:QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Áp dụng năm 2013)

Nội dung sách có các phần sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG NĂM
2013.

Phần 2: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ XUẤT
NHẬP KHẨU.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN.

Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ & HÓA ĐƠN
BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU

KẾ TOÁN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.

Sách có độ dày 494  trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp
lưu chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn.     
               

 (Có hóa đơn)   Giao
tận nơi miễn phí.


Mua sách liên hệ:

Ms. Mai
Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627

Trung
TâmSách Pháp Luật

website:


www.sachluat.vn

GIAO SÁCHSAU
30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s