Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014


 

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp,
đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Nhà
xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
MỚI NHẤT – CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC – HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
– HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
che do ke toan don vi hcsn 2013 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013, sách mới nhất

Nội dung cuốn sách bao gồm phần sau:

Phần 1. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP- MẪU BIỂU MỚI NHẤT & HỆ THỐNG
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHẦN 4. QUY ĐỊNH XỬ PHẠM VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.

PHẦN 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ
DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

PHẦN 6: CHẾ ĐỌ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ

PHẦN 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC

PHẦN 9. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

CHO DOANH NGHIỆP ((ĐÃ CẬP NHẬT BỔ SUNG 2013)

Các quy định liên quan:

Nhằm thực hiện tốt chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chính phủ và các
bộ ngành đã không ngừng ban hành những quy định mới: Quyết định 19/2006/QĐ-BTC
ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng
dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC,
Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công
tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
thuộc Bộ Tài chính Ban hành: 30/03/2012,2. Quyết định 1817/QĐ-KTNN năm 2012
về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 03/12/2012, Quyết định
08/2012/QĐ-KTNN về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo
quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
05/11/2012, Quyết định 1685/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy trình tiến hành một cuộc
thanh tra của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 18/10/2012, Thông tư 08/2013/TT-BTC
hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý
Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 10/01/2013, Thông tư
217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ
Tài chính ban hành 17/12/2012, Thông tư 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức
thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành 24/12/2012

 Giá
Bìa 325. 000 đ/ cuốn bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.


GIAO SÁCH
SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
.


 Vui lòng liên hệ:

Ms.Mai
Phương


ĐT:
0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627


Trung Tâm
Sách Pháp Luật

website:


http://sachluat.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s