Định mức dự toán xây dựng công trình 2013 sửa đổi bổ sung


ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY
DỰNG

ĐƯỢC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ
1172/2012/QĐ-BXD

NGÀY 26-12-2012 – ÁP DỤNG NĂM 2013


dinh muc du toan phan xay dung 2013 Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng 2013

áp dụn 2013

 Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo
quyết định 1172/2012/QĐ-BXD ngày 26-12-2012, để các cơ quan, tổ chức, cá
nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập v quản lý chi phí đầu tư
xây dựng công trình

Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xy dựng sửa đổi và bổ sung
(Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế – kỹ
thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn
thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 100m2 vn khuơn,
1m2 trát tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác
xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản
xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ
thuật).

1. Định mức dự toán được công bố tại Quyết định số
1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

    Sửa đổi, bổ sung 4 chương của tập Định mức dự toán công trình
xây dựng – Phần Xây dựng đã được Công bố tại Văn bản số 1176/BXD-VP ngày 16
tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng
, cụ thể gồm:

– Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan
nhồi;

– Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ;

– Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn;

– Chương X: Công tác làm trần, làm mái và các công tác hoàn thiện khác.

2. Định mức dự toán được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD
ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng

 Sửa đổi, bổ sung 2 chương của tập Định mức dự toán công trình
xây dựng – Phần Xây dựng đã được Công bố tại Văn bản số 1177/BXD-VP ngày 16
tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng
, cụ thể gồm:

– Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình;

–  Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng.

Để cập nhật các tài liệu mới nhất về công tác chuyên ngành xây dựng .NXB
LAO ĐỘNG cho biên soạn và được chia làm 2 cuốn như sau

Cuốn 1 :Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng  mới
nhất năm 2013

được công bố tại Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây
dựng

Sách có độ dày 500 trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm.
In xong và nộp lưu chiểu vào tháng 5-2013..Giá phát hành 350,000đ/1 cuốn.
                                               

(Có hóa đơn)     Giao tận nơi miễn phí.

Mua sách liên hệ:

Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: www.sachluat.vn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Định mức dự toán xây dựng công trình : phần lắp đặt & sửa chữa
mới nhất năm 2013


Xem định mức lắp đặt sửa chữa

được công bố tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây
Dựng . Định mức Dự toán Sữa chữa số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 . giá
325,000đ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s