Định mức xây dựng cơ bản 2013 mới nhất


Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung
(Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán)
là định mức kinh tế – kỹ thuật thể
hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị
khối lượng công tác xây dựng như 100m2 vn khuơn, 1m2 trát
tường,.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những
hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công
xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy
phạm kỹ thuật về thiết kế – thi công – nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong
ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ
khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi
cơng tin tiến.v.v.).

Trên tinh thần đó, nhằm giáp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây
dựng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm bắt kịp thời những bổ sung,
sửa đổi trong tập định mức này. Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sch nu
trn do Nguyễn Duy Khang bin soạn. Gip bạn đọc thuận
tiên tra cứu và áp dụng.


dinh muc dtxd 1172 Định mức dự toán sửa đổi theo quyết định 1172, 1091

Nội dung sch bao gồm:

Phần một: Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng

 theo quyết định số 1091/2011 ngày 26-12-2011

Phần định mức dự toán được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu
xây dựng và được m hĩa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình
– Phần Xy dựng đ được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của
Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 9 chương.

Phần hai: Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xy dựng

 theo quyết định số 1172/2012ngày 26-12-2012

Phần định mức dự toán được trình by theo nhĩm, loại cơng tc hoặc kết cấu xy
dựng v được m hĩa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình –
Phần Xây dựng đ được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của
Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung vào 4 chương.

Phần ba: Định mức dự toán xây dựng công trình – phần xy dựng theo văn
bản số 1776/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ xây dựng

Sách có độ dày 620 trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In
xong và nộp lưu chiểu vào tháng 5-2013..Giá phát hành 385,000đ/1 cuốn.    

                                               

(Có hóa đơn)     Giao tận nơi miễn phí.

Mua sách liên hệ:

Ms.Hồng Mua sách liên hệ:

Ms. Mai Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website: www.sachluat.vn

GIAO SÁCH SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s