Luật kế toán 2013


LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013

luat ke toan 2013 Luật kế toán hướng dẫn trích khấu hao tài sản cố định 2013
Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá
trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng.Khấu
hao chính xác sẽ tính được giá thành sản phẩm từ đó xác định được lợi nhuận
chính xác. Khấu hao chính xác cũng là cơ sở cho việc tính toán việc tái sản
xuất và tái đầu tư.Nhằm giúp các  doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả,
ngày 25-4-2013 Bộ Tài chính ban hành
TT 45/2013/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thay thế
Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009  hướng dẫn chế độ quản lý, sử
dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 10-06-2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. Thời gian qua Chính
phủ và các bộ ngành cũng ban hành nhiều văn bản mới vế kế toán, thuế, các
chế độ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp như :  Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày
22/04/2013 về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . TT 16/2013/TT-BTC ngày 08-02-2013 Hướng dẫn
thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo NQ
02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, TT 14/2013/TT-BTC
ngày 05-02-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 quy định việc xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, QĐ
480/QĐ-TTg ngày 18-03-2013 Về việc phê duyệt chiến lược kế toán – kiểm toán
đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Để giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định mới
nhất của Nhà nước, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:  “LUẬT
KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ
DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
trong doanh nghiệp

Phần thứ hai. Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán

Phần thứ tư. Văn bản mới về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần thứ năm. Luật quản lý thuếâ có hiệu lực từ ngày 1-7-2013

Phần thứ sáu. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán, xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần thứ bảy. Chế độ kế toán doanh nghiệp

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng,
thực hiện đúng chính sách và có hướng phát triển doanh nghiệp mình ngày đạt
hiệu quả cao hơn.

Sách có độ dày 448 trang. Giá phát hành 330,000đ/1cuốn

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s