QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013


QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2013 HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỊNH MỨC
CHI PHÍ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

quan ly chat luong xay dung cong trinh 2013 Quản lý chất lượng xây dựng công trình 2013

Nội dung cuốn sách bao gồm 10 phần sau:

PHẦN 1. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NĂM 2013: 1. Hướng dẫn quản lý chất lượng công trình xây dựng 2013-2. Hướng
dẫn quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

PHẦN 2. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CÔNG
TRÌNH 2013: 1. Quy định mới nhất hủy bỏ 169 tiêu chuẩn ngành xây dựng năm
2013 -2. Hướng dẫn quy chuẩn quốc gia công trình Thủy lợi-3. Hướng dẫn quy
chuẩn quốc gia, nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật-4. Hướng dẫn sử dụng vật liệu trong công trình
xây dựng

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP, THẨM ĐỊNH, XÁC ĐỊNH QUẢN LÝ
CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 2013: 1. Hướng dẫn xác định,
quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị 2013-2. Hướng dẫn xác
định và quản lý chi phí thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng-3.
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng 2013-4. Quy
định mới nhất về quản lý đầu tư phát triển đô thị-5. Quy định về quản lý quy
hoạch dự án công trình thủy điện-6. Quy định về thẩm định và ban hành văn
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP CÔNG TRÌNH & QUẢN
LÝ BẢO TRÌ TRONG XÂY DỰNG: 1. Quy định mới nhất về cấp giấy phép xây dựng
năm 2013 -2. Hướng dẫn chi tiết cấp giấy phép xây dựng -3. Hướng dẫn bảo trì
công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật đô thị

PHẦN 5. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẤU THẦU TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

1. Hướng dẫn mới nhất Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng -2.
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép và quản lý nhà thầu nước ngoài trong lĩnh
vực xây dựng

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

1. Ban hành tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình – 2. Quy định mới
công bố suất vốn đầu tư xây dựng

PHẦN 7. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH : 1. Hướng dẫn bảo đảm cấp nước an toàn trong xây dựng -2. Hướng
dẫn kiểm định, giám định an toàn chịu lực và chất lượng xây dựng công trình
-3. Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng

PHẦN 8. HƯỚNG DẪN MỨC THU NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LỆ PHÍ TRONG LĨNH
VỰC XÂY DỰNG: 1. Hướng dẫn thu, nộp và lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

PHẦN 9. QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ KIỂM TRA & XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG XÂY
DỰNG

1. Hướng dẫn quản lý và phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây
dựng, bất động sản.

PHẦN 10. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT DÀNH CHO KẾ TOÁN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU

1. Hướng dẫn mới nhất chi tiết kế toán áp dụng đơn vị chủ đầu tư

hệ thống văn bản pháp luật liên quan sách này:

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng Ban
hành: 06/02/2013; Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ 169 Tiêu chuẩn ngành
Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 25/02/2013; Thông tư 01/2013/TT-BXD
hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Ban hành: 08/02/2013; Nghị định 11/2013/NĐ-CP
về quản lý đầu tư phát triển đô thị Hiệu lực: 01/03/2013; Thông tư 12/2012/TT-BXD
về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân
dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban
hành 28/12/2012; Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn
vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 15/11/2012… và nhiều thông
tư nghị định khác cũng vừa được thông qua và ban hành áp dụng kể từ năm
2013.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450 trang. In
xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013.

 Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 450 trang, Giá:
325
.000đ.   

Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

GIAO SÁCH
SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
.

Vui lòng liên hệ:Ms.Mai
Phương

ĐT:
0978.718.705 hoặc Tel: 08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website:


http://sachluat.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s