Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi 2013HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM HIỆN HÀNH NGÀNH NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TIÊU CHUẨN THIẾT KỀ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI THEO  QUYẾT ĐỊNH SỐ 212/2013/QĐ-BXD NGÀY 25-2-2013
CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN NGHÀNH XÂY DỰNG VÀ MÃ HIỆU TÊN
TIÊU CHUẨN THAY THẾ ÁP DỤNG


tieu chuan thiet ke thi cong cong trinh Tiêu chuẩn thiết kế thi công nghiệm thu công trình thủy lợi


Ngày 28 tháng 3 năm 2013 Bộ xây dựng ra thông báo
tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết
hiệu lực đợt (1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay
thế và áp dụng theo quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25-2-2013 của Bộ xây
dựng
Các tiêu chuẩn như sau:


TCVN 4253: 2012 –  Nền các công trình thủy công
yêu cầu  thiết kế


TCVN 4118: 2012 – Hệ thống tưới tiêu yêu cầu
thiết


TCVN 9137: 2012 – Thiết kế đập bê tông và bê tông
cốt thép


TCVN 9160: 2012 – Yêu cầu thiết kế – dẫn dòng
trong xây dựng


TCVN 9159: 2012 – khớp nối biến dạng – yêu cầu
thi công và nghiệm thu


TCVN 9158: 2012 – Công trình tháo nước – phương
pháp tính toán


TCVN 9157: 2012 – Giếng giảm áp – yêu cầu thi
công và kiểm tra nghiệm thu


TCVN 9150: 2012 – Cầu máng vỏ máng xi măng lưới
thép – yêu cầu thiết kế


Sách được in bằng giấy trắng, đẹp số trang 450
khổ 20x28cm, in xong và phát hành tháng 4/2013 với giá bìa : 325.000đ. trân
trọng giới thiệu quý bạn đọc                            

Có hóa đơn)  
  Giao
tận nơi miễn phí.

Vui lòng
liên hệ:
Ms.Mai
Phương

ĐT:
0978.718.705 hoặc Tel: 08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp
Luật

website: 


http://sachluat.vn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s