Sách biểu thuế xuất nhập khẩu hàng hóa 2013


Sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2013

tổng hợp các thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013. Để đảm bảo tính chính xác mức thuế suất áp thuế hải quan Nhà xuất bản Tài chính phát hành cuốn sách biểu thuế xnk 2013 với nội dung cơ bản như sau:

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2013 được trình bày một cách chi tiết các cột thuế của hàng hóa như sau: Cột đầu tiên(cột số 1,2,3) là mã hs code -mã hàng hóa được mã hóa dưới dạng 8 số , cột thứ 4 là cột mô tả hàng hóa trong sách biểu thuế thì cột này trình bày chi tiết về phân loại hàng hóa để áp mã hs code cho phù hợp với mặt hàng mà khách hàng lên tờ khai hải quan. Cột thứ 5 là cột mô tả bằng tiếng anh(Description AHTN 2013), cột thứ 6 là đơn vị tính, cột thứ 7 là cột thuế ưu đãi, cột thứ 8 là thuế nhập khẩu các nước asean gọi tắt là ATIGA, cột 9 và 10 là ACFTA, cột số 11 và 12 là thuế AKFTA, cột thứ 13 là AJCEP, cột thứ 14 là AJEPA, cột số 15 là AANZFTA, cột số 16 là AIFTA, cột số 17 là thuế VAT hàng hóa nhập khẩu

Image

Sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013

Ngoài ra sách sách còn được trình bày dưới dạng song ngữ anh việt –biểu thuế song ngữ 2013

Image

Biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2013, mới được ban hành kèm Thông tư 193/2012/TT-BTC, áp dụng từ ngày 1/1/2013, thay thế Thông tư 157/2011/TT-BTC
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng trong năm 2013.

Cuốn sách là tài liệu không thể thiếu ở các đơn vị xnk và các công ty.

Mọi thông tin sách và file excel, file pdf

hãy liên hệ điệ thoại :  0978 718 705

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s