Sách bộ luật lao động 2013 và hướng dẫn thi hành


HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)”.

sách bộ luật lao động 2013 Trong hệ thống pháp luật lao động việt nam, sau Hiến pháp, Bộ luật Lao động giữ vị trí rất quan trọng trong điều chỉnh một lĩnh vực rộng lớn các quan hệ lao động có tính kinh tế – xã hội sâu rộng, tác động đến toàn bộ xã hội, tất cả các thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mọi người lao động.

bộ luật lao động 2013

HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2013

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Để chi tiết vấn đề trên, Chính phủ và các Bộ liên quan vừa ban hành các quy định mới sau: 55/2013/NÑ-CP ngaøy 22-05-2013 quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; NĐ số 51/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 quy định chế độ tiền lương; thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; NĐ số 50/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; NĐ số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; NĐ số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn bộ luật lao động về tranh chấp lao động; NĐ số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; NĐ số 44/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về hợp đồng lao động; NĐ số 41/2013/NĐ-CP ngày 8-5-2013 hướng dẫn Điều 220 của bộ luật lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công; NĐ số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-5-2013 hướng dẫn Điều 10 của luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; CV số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-4-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của bộ luật Lao động số 10/2012/QH13…

Ngày 14-5-2013 chính phủ ban hành Nghị định số 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương, Nghị định số 50/2013/NĐ-CP quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với đối với người lao động làm việc, trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, Nghị định số 51/2013/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

Ngày 10 -5-2013 Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2013/NĐ-CP Hướng dẫn bộ luật lao động về hợp đồng lao động, nghị định số 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giời nghỉ ngơi, an toàn lao động và vệ sinh lao động, Nghị định số 46/2013/NĐ-CP Hướng dẫn bộ luật lao động về tranh chấp lao động, nghị định số 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn điều 10 của luật công đoàn về quyến, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Trên tinh thần đó, nhằm giáp bạn đọc nói chung, những người làm công tác tổ chức hành chính và nhân sự trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nắm bắt kịp thời quy định mới trong lĩnh vực bộ luật lao động hiệu lực 1-5-2013 .Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách nêu trên do Nguyễn Duy Khang biên soạn. Giúp bạn đọc thuận tiên tra cứu và áp dụng.

Mặt khác, việc giải đáp các tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ thai sản… và những quy định mới nhất của pháp luật sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các tình huống và các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách “HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ 900 TÌNH HUỐNG GIẢI ĐÁP CÓ LIÊN QUAN (Áp dụng 01-07-2013)”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Giải đáp chi tiết Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Phần II. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm xã hội; Phần III. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm thất nghiệp; Phần IV. Giải đáp chi tiết luật bảo hiểm y tế; Phần V. Giải đáp chi tiết về công tác quản lý hồ sơ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; Phần VI. Giải đáp chi tiết về quy chế quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội; Phần VII. Giải đáp chi tiết các hành vi vi phạm và mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế – lao động; Phần VIII. Luật Công đoàn và hướng dẫn mới nhất thực thi Luật Công đoàn; Phần IX. Hướng dẫn mới nhất về thực thi Bộ luật Lao động.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 478 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2013.

MUA SÁCH LIÊN HẸ: 0978 718 705

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s