chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất 2013, tăng lương mới


Mức Lương Tối Thiểu Năm 2013 Chính Sách Mới Về Trợ Cấp, phụ cấp,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 2013

bảo hiểm tiền lương 2013

NỘI DUNG SÁCH :

Phần 1. Bộ luật lao động 2013 MỚI NHẤT ;

Phần 2. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức và người lao động tại Việt Nam;

Phần 3. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Phần 4. Chế độ mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội;

Phần5. Những quy định mới nhất về chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ biên chế công chức, vị trí việc làm của cán bộ viên chức và người lao động;

Phần 6. Hướng dẫn khai báo, điều tra , giải quyết các vụ tai nạn lao động cho năm 2013.

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s