Chế độ quản lý nhân sự quản lý tài chính kế toán trong đơn vị HCSN


Chế độ quản lý nhân sự, quản lý tài chính kế toán… trong đơn vị HCSN

Cuốn sách được chia làm các  phần:

NHAN SU

Chế độ quản lý nhân sự quản lý tài chính kế toán trong đơn vị HCSN

Phần thứ nhất. Giải đáp về chế độ quản lý nhân sự tại các cơ quan, đơn vị nhà nước. Phần thứ hai. Giải đáp về chế độ quản lý thu chi tiền mặt, quản lý ngân sách nhà nước. Phần thứ ba. Giải đáp về chế độ đấu thầu, mua sắm tài sản hàng hóa trong các cơ quan, đơn vị Nhà nước. Phần thứ tư. Giải đáp về chế độ quản lý, sử dụng tài sản, giao quản lý tài sản ở các cơ quan, đơn vị  nhà nước. Phần thứ năm. Kiểm toán, kiểm tra tài chính, kế toán ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Phần thứ sáu. Những văn bản pháp luật mới nhất về quản lý tài sản, tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị sự nghiệp

Dưới dạng câu hỏi đáp, cuốn sách sẽ cung cấp đầy đủ, chính xác những giải đáp tình huống, giải đáp vướng mắc, những thông tin mới nhất giúp bạn đọc nắm bắt kịp thời tất cả những quy định về quản lý nhà nước về các lĩnh vực trên.

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc. Hy vọng cuốn sách là tài liệu thiết thực cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản lý ở cơ quan đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước.

Trong bối cảnh kinh tế  khó khăn như hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh  tế – xã hội, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, việc quản lý, tuyển dụng, đào tạo nhân sự, quản lý tài chính kế toán, sử dụng nguồn vốn nhà nước, tài sản nhà nước, mua sắm tài sản hàng hóa công khai và minh bạch, có hiệu quả nhất, theo đúng quy định của pháp luật tại cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước là đòi hỏi rất cấp thiết và quan trọng

Nhằm giúp các cơ quan đơn vị nắm bắt kịp thời và thực hiện tốt những chủ trương của Nhà nước, của các Bộ ngành về các lĩnh vực nêu trên, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản cuốn sách:

“CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NHÂN SỰ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH, TIỀN MẶTGIAO VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC”

 Sách dày 470 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên Hệ: MAI PHƯƠNG TEL 0978 718 705

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013

Nhằm cập nhật thông tin, góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp tài liệu cần thiết cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân nghiên cứu, vận dụng thực hiện công việc Kế toán, xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách theo đúng pháp luật, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN, tổ chức công tác kế toán, vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị hành chính sự  nghiệp 2013

sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 cập nhật thêm các thông tư mới như:

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015; Thông tư số 222/2012/TT-BTC ngày 24/12/2012 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước; Thông tư số 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013…

1. Sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 khổ 19×27 cm, 512 trang, giá 320.000 đồng
2. Nội dung cuốn sách sách chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 gồm:

Phần thứ nhất: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Phần thứ hai: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ của kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp
Phần thứ ba: Kế toán đơn vị có sử dụng kinh phí NSNN và đơn vị không sử dụng kinh phí NSNN kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách và HCSN
Phần thứ tư: Quy định mới về công tác phí, tiếp khách, chi tiêu hội nghị, phương tiện đi lại
Phần thứ năm: Chế độ mới về mua sắm, quản lý thu, chi và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013 có giá: 325 000 đồng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s