Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp


Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Nghiệp vụ công tác và chế độ chính sách mới nhất dành cho Hội Nông Dân các cấp

Phần thứ nhất. Tổng quan về Hội nông dân Việt Nam;

Phần thứ hai. Hướng dẫn cho vay, quản lý, kiểm soát, kiểm tra tài chính quỹ hỗ trợ nông dân;

Phần thứ ba. Hướng dẫn công tác kiểm tra, kỷ luật hội viên Hội nông dân Việt Nam;

Phần thứ tư. Công tác tổ chức đại hội và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở hội;

Phần thứ năm. Nghiệp vụ, kỹ năng công tác dành cho chủ tịch và cán bộ Hội nông dân cơ sở;

Phần thứ sáu. Tuyển tập các diễn văn, bài phát biểu, văn bản thường sử dụng dành cho Chủ tịch và cán bộ Hội nông dân các cấp;

Phần thứ bảy. Chế độ, chính sách dành cho Chủ tịch và cán bộ chuyên trách  Hội nông dân Việt Nam;

Phần thứ tám. Những quy định mới nhất về tổ chức, hoạt động của Hội nông dân Việt Nam.

Phần thứ chín. Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ và những quy định mới của hội nông dân Việt Nam (Theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI).

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI đã được tổ chức trọng thể từ ngày 30 đến 03/07/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là đại hội của tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Chủ động – Hội nhập – Phát triển bền vững”. Đặc biệt trong kỳ Đại hội này, Ban lãnh đạo Hội đã thống nhất thông qua Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI với tiêu đề: “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”;…

Nhằm giúp cho Chủ tịch và cán bộ Hội nông dân các cấp cập nhật kịp thời những quy định mới về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, công tác hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2013 – 2018; những chế độ, chính sách mới nhất dành cho Chủ tịch và cán bộ Hội; các nghiệp vụ cho vay, kiểm soát và kiểm tra tài chính;

Sách dày 432 trang, khổ 19×27, giá bìa 325.000đ/cuốn

Liên Hệ: 0978 718 705 mai phương

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

 

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG BỀN VỮNG – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM TRA RỪNG & QUY CHẾ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 2013

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ

TRA CỨU CÁC CHÍNH SÁCH MỚI VỀ BẢO VỆ

Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:

 
         Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG KINH PHÍ, VÓN ĐẦU TƯ – ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỀU TRA, KIỂM KÊ RỪNG.
 
          Phần 2: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN RỪNG, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT RỪNG, ĐIỀU TRA VÀ KIỂM KÊ RỪNG.
 
          Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ RỪNG, HOẠT ĐỘNG CỦA LAO ĐỘNG KIỂM LÂM.
          A. Công tác bảo vệ rừng.
          B. Các văn bản về hoạt động của lực lượng kiểm lâm.
 
          Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI VỀ KHAI THÁC GỖ & LÂM SẢN, KIỂM TRA NGUỒN GỐC LÂM SẢN.
 
           Phần 5: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI VIỆC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG.
 
           Phần 6: QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG, QUẢN LÝ LÂM SẢN.
 
         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
          Giá: 325.000 đồng / quyển
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s