Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ công viên chức nhà nước


Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ, công chức , viên chức nhà nước

Cuốn sách gồm có các phần như sau:

DANH GIA CAN BO

Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử danh cho cán bộ, công chức , viên chức nhà nước

Phần thứ nhất. Quy chế đánh giá và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Phần thứ hai. Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ ba. Quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Phần thứ tư. Tăng cường công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay;

Phần thứ năm. Hướng dẫn mới nhất về việc thực hiện văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp;

Phần thứ sáu. Những quy định mới nhất về thi đua khen thưởng, xử lý kỷ luật, tuyển dụng, quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

Trong công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện nay, việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính là một nội dung rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ phải được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, đạo đức lối sống và chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong thời gian vừa qua, để thực hiện tốt công tác này, Nhà nước ta đã ban hành một số văn bản như: Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 03-04-2013 của Bộ Giao Thông Vận Tải về nghiêm cấm cán bộ, công chức bộ giao thông vận tải can thiệp vào việc xử phạt  của các lực lượng chức năng đối với vi hạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông; Chỉ thị số 02/CT-BTP ngày 25-03-2013 của Bộ tư pháp về việc cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp không uống rượu, bia trong ngày làm việc; Quyết định số 557/QĐ-TCHQ ngày 18-02-2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người hợp đồng lao động ngành hải quan; Quyết định số 62/QĐ-KTNN ngày 01-02-2013 của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy định về quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước;…

Nhằm giúp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tìm hiểu và thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử; những quy định về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nhà xuất bản Lao động xin giới thiệu cuốn sách:

“NÂNG CAO KỶ LUẬT, KỶ CƯƠNG HÀNH CHÍNH
QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC
TRONG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP”

 

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Liên Hệ MAI PHƯƠNG – 0978 718 705

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s