LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2013,2014


luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013

luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013

CHÍNH SÁCH THUẾ

LUẬT THUẾ TNDN 2013

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2013,2014

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung
( Đã được quốc hội thông qua ngày 19-6-2013. Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13 ) có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-7-2013

luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013

Ngày 19-6-2013.Tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13.Quốc hội đã thông qua Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung
* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc hội, số 32/2013/QH13. “ luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013 ”
* Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội, số 31/2013/QH13
* Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27-6-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân. Thông tư 81/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 201/2012/TT-BTC ngày 16/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước
Đối với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì Doanh nghiệp có tổng doanh thu 1 năm không quá 20 tỷ đồng áp dụng thuế suất 20% ngay từ 1/7/2013.
Từ ngày 1/1/2014 sẽ áp dụng thuế suất phổ thông 22% và từ 1/1/2016 áp dụng thuế suất 20%. Việc áp dụng thuế suất 10% đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại điều 53 của Luật Nhà ở cũng được thực hiện từ ngày 1/7/2013. Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in; thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của Luật Xuất bản được ưu đãi áp dụng thuế suất 10%
Đối với Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi là, từ 1.7.2013 đến 30.6.2014 nhà ở xã hội và nhà ở có diện tích dưới 70 m2, giá dưới 15 triệu đồng/m2 sẽ chỉ chịu thuế suất thuế GTGT 5%, giảm một nửa so với mức cũ. Để quý cơ quan doanh nghiệp có nhu cầu cập nhật các văn bản mới nhất về các chính sách thuế nói trên.NXB tài chính cho biên soạn cuốn sách :

CHÍNH SÁCH THUẾ

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung
( Đã được quốc hội thông qua ngày 19-6-2013. Kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 13 ) có hiệu lực áp dụng từ ngày 1-7-2013

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Phần thứ nhất : Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi ngày 19-6-2013

Phần thứ hai: Luật thuế giá trị gia tăng, sửa đổi, bổ sung ngày 19-6-2013

Phần thứ ba : Luật quản lý thuế

Phần thứ tư :Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi

Phần thứ năm: Chính sách thuế mới tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Phần thứ sáu : Quy định mới về gia hạn & quyết toán thuế

Phần thứ bảy :Quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thuế

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY 19/06/2013

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGÀY 19/06/2013

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CÓ HIỆP LỰC 1/7/2013

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY 27/06/2013

PHẦN 5. CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN VỀ GIA HẠN VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ – HOÀN THUẾ

PHẦN 7. QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ

PHẦN 8.  PHỤ LỤC

sách có độ dày 448 trang Giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

luật thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng 01-07-2013 được ban hành ngày 18-06-2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s