Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thử Việc 2013,2014


Mẫu Hợp Đồng Lao Động Thử Việc

Hợp đồng lao động thử việc là loại hợp đồng thông thường có thời hạn từ 30 – 60. Hết thời gian này công ty thường đánh giá nhân viên thử việc xem có đủ điều kiện để nhận vào chính thức không.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-o0o———-

HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Mức lương cơ sở năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP

July 11, 2013 Leave a comment

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ & HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG- CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Tiền lương, trong đó có mức lương cơ sở, là vấn đề cấp bách trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Bởi muốn giải quyết tương đối tốt, phù hợp chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì cần thống nhất nhận thức, hiểu biết và phân tích, đánh giá đúng từng nội dung của … Read More »

Chúng tôi, một bên là Ông: …………..……………………………………………………..….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………..….

Đại diện cho: ……………………………………………………..……………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………..….………………………………

 

Và một bên là: ……………………………………………………..…………………………

Sinh ngày ……. tháng …….. năm ……. ……………………………………………………..……

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại: ……………………………………………………..…………………..

Mang CMND số: …………….. do CA ……….. cấp ngày ……. tháng ……. năm …………………………

 

Thoả thuận ký kết Hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Ông (bà) ……….. làm việc theo loại Hợp đồng thử việc có thời gian là 03 tháng kể từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……………………………………………………….

Tại địa điểm: ……………………………………………………..………………………….

Chức danh chuyên môn: ……………… Chức vụ: ………………………………………………………………..

Công việc phải làm:

–           Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc);

–           Phối hợp với các bộ phận khác trong Công ty để phát huy hiệu quả công việc;

–           Những công việc khác theo nhu cầu kinh doanh của Công ty và theo lệnh của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm và uỷ quyền của Ban Giám đốc)

 

Điều 2: Chế độ làm việc:

–           Thời giờ làm việc: 48 giờ/tuần (sáng từ… đến …, chiều từ …. đến ….);

–           Được cấp phát những dụng cụ: Cần thiết theo yêu cầu công việc

–           Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Điều 3: Nghĩa vụ và các quyền lợi của người lao động:

 

1. Quyền lợi:

–           Phương tiện đi lại làm việc: Cá nhân tự túc;

–           Mức lương thử việc:

–           Phụ cấp: Tự túc

–           Hình thức trả lương: Trả 01 lần vào ngày 15 hàng tháng;

–           Nghỉ hàng tuần: 01 ngày (Chủ Nhật)

–           Chế độ đào tạo: Theo quy định của Công ty và yêu cầu công việc. Trong trường hợp NV được cử đi đào tạo thì NV phải hoàn thành khoá học đúng thời hạn, phải cam kết sẽ phục vụ lâu dài cho Công ty sau khi kết thúc khoá học và được hưởng nguyên lương; các quyền lợi khác như người đi làm. Nếu sau khi kết thúc khóa đào tạo mà nhân viên không tiếp tục hợp tác với Công ty thì nhân viên phải hoàn trả lại 100% phí đào tạo và các khoản chế độ đã được nhận trong thời gian đào tạo.

–           Những thoả thuận khác: Trong vòng 15 ngày (làm việc) kể từ ngày ký kết hợp đồng thử việc này, vì bất cứ lý do gì mà người lao động không tiếp tục cộng tác với công ty (kể cả trong trường hợp công ty thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc trước thời hạn) thì người lao động cam kết sẽ không yêu cầu công ty phải thanh toán bất cứ chế độ và quyền lợi nào của người lao động trong thời gian nêu trên.

2. Nghĩa vụ:

–           Hoàn thành những nội dung đã cam kết và những công việc trong Hợp đồng;

–           Nộp văn bằng, chứng chỉ gốc ( có học hàm cao nhất theo đúng chức danh chuyên môn) cho Công ty ngay khi ký hợp đồng thử việc này.

–           Chấp hành nọi quy lao động, an toàn lao động, kỷ luật lao động…..

–           Tuyệt đối không sử dụng khách hàng của công ty đê trục lợi cá nhân;

–           Trong thời gian hiệu lực hợp đồng và trong vòng 24 tháng kể từ khi nghỉ việc tại Công ty nhân viên không được phép : Cung cấp thông tin, tiết lộ bí mật kinh doanh của công ty ra ngoài, không được phép hợp tác, sản xuất, kinh doanh, làm đại lý sử dụng, tiết lộ thông tin về khách hàng, mặt hàng, sản phẩm tương tự của Công ty cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào nhằm phục vụ công việc riêng cho mình mà chưa được sự đồng ý bằng văn bản từ phía công ty.Trường hợp bị phát hiện – Cá nhân đó sẽ bị khởi tố trước pháp luật.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ:

–           Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều khoản trong hợp đồng;

–           Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng này.

–           Bảo quản văn bằng, chứng chỉ gốc( nếu có ) cho nhân viên trong thời gian hiệu lực hợp đồng.

–           Hoàn trả lại văn bằng, chứng chỉ gốc (nếu có) cho nhân viên sau khi nhân viên đã hoàn thành các nghĩa vụ đã cam kết tại hợp đồng thử việc này.

2.Quyền hạn:

–           Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo Hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc);

–           Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng thử việc, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, và nội quy lao động của Công ty.

 

Điều 5: Điều khoản thi hành:

–           Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng thử việc này thì áp dụng theo quy định của nội quy lao động và pháp luật lao động;

–           Hợp đồng thử việc này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản và có hiệu lực kể từ ngày …. tháng …. năm ….

Hợp đồng làm tại:

 

Mức lương cơ sở năm 2013 theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP

July 11, 2013 Leave a comment

MỨC LƯƠNG CƠ SỞ & HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG- CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG Tiền lương, trong đó có mức lương cơ sở, là vấn đề cấp bách trong chính sách phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia. Bởi muốn giải quyết tương đối tốt, phù hợp chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì cần thống nhất nhận thức, hiểu biết và phân tích, đánh giá đúng từng nội dung của … Read More »

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người sử dụng lao động

     (Ký, ghi rõ họ tên)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s