Quy trình quản lý và kiểm soát chi ngân sách qua kho bạc nhà nước


Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua KBNN

 

Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua KBNN

Quy trình quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách qua KBNN

QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CAM KẾT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ CHẾ ĐỘ THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH, TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC TRONG CÁC CƠ QUAN SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

GIÁ BIA: 325.000

Liên Hệ MAI PHƯƠNG 0978 718 705


giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC & QUY TẮC ƯU TIÊN TRỪ NỢ, PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN THU NGÂN SÁCH VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013

Ngày 19-05-2009, Bộ tài chính đã ban hành quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước theo dự án hiện đại hóa thu, nộp ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định số 1027/QĐ-BTC. Quyết định này quy định các quy trình, thủ tục thu, nộp tiền thuế và các khoản thu khác vào NSNN tại KBNN, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và công tác kế toán thu ngân sách được nhanh chóng, chính xác; thống nhất dữ liệu số thu về thuế và các khoản thu khác của từng người nộp thuế giữa cơ quan thuế, KBNN, Hải quan và Tài chính. Để phù hợp với cơ chế quản lý tài chính hiện tại và tiếp tục nâng cao mức tự động hóa trong việc trao đổi thông tin thu nộp ngân sách nhà nước giữa các đơn vị trong ngành Tài chính, ngày 02-04-2013, Bộ tài chính ban hành Quyết định số 654/QĐ-BTC nhằm bổ sung quy trình quản lý thu ngân sách nhà nước kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC.

 

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân cập nhật kịp thời những quy định của Nhà nước về quy trình thu, nộp ngân sách; quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước; chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi, tạm ứng qua KBNN… Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

“QUY TRÌNH TỔ CHỨC PHỐI HỢP THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
& QUY TẮC ƯU TIÊN TRỪ NỢ, PHÂN LOẠI CHỨNG TỪ, TÀI KHOẢN THU NGÂN SÁCH  VÀ KIỂM SOÁT, THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC NĂM 2013”

 áp dụng từ ngày 02-04-2013);

Phần thứ hai. Quy tắc ưu tiên trừ nợ, phát sinh và phân loại chứng từ, tài khoản thu ngân sách nhà nước (cập nhật, bổ sung áp dụng từ ngày 02-04-2013);

Phần thứ ba. Chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách, tạm ứng vốn qua kho bạc nhà nước;

Phần thứ tư. Chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS và quy trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, thu ngân sách nhà nước;

Phần thứ năm. Quy chế thực hiện nhập dự toán chi ngân sách và lệnh chi tiền vào hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS);

Phần thứ sáu. Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Phần thứ bảy. Những quy định mới nhất về kiểm soát tổ chức tín dụng, chế độ tài chính, kế toán của ngân hàng nhà nước.

Sách dày 448 trang, Bìa cứng, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s