CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN MỚI NHẤT


SỔ TAY GIÁO VIÊN – CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA GIÁO VIÊN

Vừa qua, Nhà nước ta đã xây dựng, bổ sung các văn bản về chế độ, chính sách, quy định đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách ưu đãi, nhất là chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ nhằm khuyến khích nhà giáo, đồng thời thu hút những người có năng lực và trình độ cao, có tài năng vào đội ngũ nhà giáo.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO GIÁO VIÊN MỚI NHẤT

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những quy định mới về chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, công chức, nhà giáo, người lao động trong toàn ngành giáo dục; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục, Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản quyển sách: Sổ tay giáo viên – Chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo. Quyển sách gồm mười phần:

Phần I: Những quy định chung và hướng dẫn mới về Luật Giáo dục.

Phần II: Quy định mới về chế độ, chính sách đối với nhà giáo và cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên ViệtNam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

Phần III: Quy định mới về chế độ làm việc đối với nhà giáo.

Phần IV: Quy định mới về chế độ thỉnh giảng.

Phần V: Quy định mới về công tác giảng dạy, dạy thêm, học thêm.

Phần VI: Quy định mới về chế độ tiền lương đối với nhà giáo.

Phần VII: Quy định mới về chế độ ph? c?p đối với nhà giáo.

Phần VIII: Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Phần IX: Quy định mới về công tác bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nghiệp vụ nhà giáo.

Phần X: Quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.

Trân trọng giới thiệu Quyển sách này cùng các trường, các cơ sở giáo dục và đào tạo và đông đảo bạn đọc trong cả nước.

GIÁ ; 325.000

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s