SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY


Sổ tay đổi mới phương pháp quản lý, giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã khẳng định “Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam”.

SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY

Chính vì vậy, các trường học hiện nay chủ yếu tập trung vào vấn đề then chốt là không ngừng nâng chất lượng giảng dạy, đầu tư nhân lực và vật lực cho hoạt động của giáo viên. Các thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục phải luôn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực, bồi dưỡng lòng yêu nghề, yêu trẻ, tận tụy và sáng tạo trong công việc giảng dạy nhằm thúc đẩy cho sự phát triển tư duy và kỹ năng của cá nhân mình, đồng thời cũng giúp nhà trường thực hiện sứ mệnh công tác đào tạo của mình. Và Chính phủ và Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành những quy định mới như: QĐ số 711/QĐ-TTg ngày 13-6-2012 Phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020”; QĐ số 1666/QĐ-BGDĐT ngày 4-5-2012 Chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011-2016 thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 7-3-2012 của Chính phủ ; CT số 2737/CT-BGDĐT ngày 27-7-2012 Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013; CV số 5289/BGDĐT-GDTRHngày 20-8-2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2012-2013; CV số 5379/BGDĐT-GDTH ngày 20-8-2012 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 đối với giáo dục tiểu học; TT số26/2012/TT-BGDĐT ngày 10-7-2012 Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; TT số18/2012/TT-BGDĐT ngày 31-5-2012 Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ngành nghệ thuật, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật; TT số17/2012/TT-BGDĐT ngày 16-5-2012 Quy định về dạy thêm, học thêm…

Để giúp các lãnh đạo trường học, các cơ quan ban ngành quản lý giáo dục, các giáo viên, giảng viên và các bạn đọc nắm bắt được các quan điểm về vấn đề giáo dục trong tình hình mới, các kỹ năng mới trong phương pháp giảng dạy và những chính sách mới nhất của Nhà nước trong công tác đổi mới giáo dục. Nhà xuất bản Lao Động xã hội xuất bản cuốn sách “SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY – NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG“.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau: Phần I. Cơ sở pháp luật về phương pháp dạy và học trong giáo dục – đào tạo; Phần II.Hướng dẫn tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục trong trường học; Phần III. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong trường học;Phần IV. Quá trình dạy học và đổi mới phương pháp dạy học; Phần V.Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy mới; Phần VI. Phương pháp quản lý và phong cách hoạt động giảng dạy hiệu quả; Phần VII. Vai trò và trách nhiệm của giáo viên đối với học sinh; Phần VIII. Công tác đánh giá chất lượng giảng dạy và học tập; Phần IX. Hệ thống các quy định mới nhất về đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong giáo dục – đào tạo.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 464 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý III/ 2012.
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – mAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

=======THAM KHẢO THÊM=========
Phương pháp dạy và học đặc điểm tâm lý học sinh, các sáng kiếm, kinh nghiệm giáo dục dành cho giáo dục trung học
Nội dung cuốn sách được trình bày gồm 4 phần như sau:

Phần I: Tổng quan về giáo dục Trung học cơ sở

Phần II: Đặc điểm tâm sinh lý và các dạng hoạt động của học sinh THCS

Phần III: Phương pháp dạy học sinh Trung học cơ sở

Phần IV: Sáng kiến, kinh nghiệm giáo dục học sinh Trung học cơ sở

Cuốn sách vừa là tài liệu tham khảo bổ ích thiết thực dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng sư phạm, vừa là cuốn sách cần cho giáo viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu trong ngành giáo dục Trung học cơ sở, đồng thời cũng là tài liệu cần thiết cho tất cả các bậc phụ huynh, và những ai quan tâm đến sự phát triển của trẻ với lòng mong muốn giáo dục các em phát triển một cách toàn diện.

One thought on “SỔ TAY HƯỚNG DẪN ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY

  1. Pingback: PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC, ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC SINH, CÁC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM GIÁO DỤC DÀNH CHO GIÁO DỤC TIỂU HỌC | BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s