HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC MUA SẮM VÀ CHI TIÊU CHO CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC


HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC MUA SẮM VÀ CHI TIÊU CHO CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC MUA SẮM VÀ CHI TIÊU CHO CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

Phần I. Quy định chung về quản lý giáo dục;

Phần II. Quy định mới nhất về quy chế chi tiêu tài chính trong ngành giáo dục – đào tạo;

Phần III. Quy định mới về công tác quản lý học phí và các khoản thu khác trong nhà trường;

Phần IV. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn, định mức mua sắm, sử dụng tài sản công;

Phần V. Quy định mới về chế độ chi tiêu công tác phí, tổ chức hội nghị, tiếp khách và quản lý, sử dụng phương tiện đi lại;

Phần VI.Quy định mới về chi lương, các khoản phụ cấp khác và công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

Phần VII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần II. Giải đáp tình huống chung về lĩnh vực kế toán nhà nước

Phần III. Giải đáp tình huống về quản lý thu, chi và sử dụng tài khoản qua hệ thống kho bạc nhà nước

Phần IV. Giải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần V. Giải đáp tình huống về quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Phần VI. Giải đáp tình huống về công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa

Phần VII. Giải đáp tình huống về chế độ khấu hao và quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Phần VIII. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại

Phần IX. Giải đáp tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần X. Giải đáp tình huống về chế độ kiểm toán và kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách

Phần XI. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012).

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s