HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG


HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG
HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG, ĐOÀN THANH NIÊN, PHỤ NỮ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TRONG TRƯỜNG HỌC

HƯỚNG DẪN MỚI VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẢNG, CÔNG ĐOÀN, LAO ĐỘNG

Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:
Phần I. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của tổ chức Đảng trong trường học
Phần II. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công đoàn trong trường học
Phần III. Quy định mới nhất về công tác quản lý cán bộ ngành giáo dục theo luật lao động
Phần IV. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
Phần V. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động công tác phụ nữ
Phần VI. Quy định mới nhất về tổ chức và hoạt động của hội chữ thập đỏ

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – mAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s