Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính và thu chi ngân sách trong lĩnh vực giáo dục


Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính và thu chi ngân sách trong lĩnh vực giáo dục

Nhằm phục vụ công tác quản lý tài sản, tài chính và thu chi ngân sách trong nhà trường và các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật, Nhà xuất bản tài chính quyết định xuất bản cuốn sách: Hướn Dẫn Thực Hiện Công Tác Quẩn Lý Tài Sản, Tài Chính Và Thu Chi Ngân Sách Trong Lĩnh Vực Giáo Dục.

Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý tài sản, tài chính và thu chi ngân sách trong lĩnh vực giáo dục

Nội dung cuốn sách gồm những phần như sau:

Phần 1: Một số quy định chung, về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012 – 2013 và chủ trương, định hướng đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo.

Phần 2: Hướng dẫn mới về công tác mua sắm và quản lý, sử dụng tài sản nhà ước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phần 3: Hướng dẫn mới về công tác quản lý, tài chính và sử dụng ngân sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phần 4: Hướng dẫn mới về chế độ học phí, học bổng, trợ cấp và tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Phần 5: Hướng dẫn mới về chế độ công tác phí, chi hội nghị, tiếp khách.

Phần 6: Hướng dẫn mới về chế độ chính sách đối với nhà giáo.

Phần 7: Hướng dẫn mới về công tác thi đua khen thưởng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Sách có độ dày 550 trang. Khổ; 19x 27 cm. Bìa cứng; giá bìa: 325000đ.

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

———–oooooooo——-THAM KHẢO THÊM——

HƯỚNG DẪN ĐỊNH MỨC MUA SẮM VÀ CHI TIÊU CHO CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

Phần I. Quy định chung về quản lý giáo dục;

Phần II. Quy định mới nhất về quy chế chi tiêu tài chính trong ngành giáo dục – đào tạo;

Phần III. Quy định mới về công tác quản lý học phí và các khoản thu khác trong nhà trường;

Phần IV. Quy định mới nhất về tiêu chuẩn, định mức mua sắm, sử dụng tài sản công;

Phần V. Quy định mới về chế độ chi tiêu công tác phí, tổ chức hội nghị, tiếp khách và quản lý, sử dụng phương tiện đi lại;

Phần VI.Quy định mới về chi lương, các khoản phụ cấp khác và công tác thi đua khen thưởng trong ngành giáo dục;

Phần VII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s