NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP


NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ 615 CÂU GIẢI VÀ ĐÁP

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần I. Những nghiệp vụ công tác quan trọng dành cho kế toán trưởng

NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT YẾU DÀNH CHO KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Phần II. Giải đáp tình huống chung về lĩnh vực kế toán nhà nước

Phần III. Giải đáp tình huống về quản lý thu, chi và sử dụng tài khoản qua hệ thống kho bạc nhà nước

Phần IV. Giải đáp tình huống về quyết toán nguồn vốn ngân sách nhà nước

Phần V. Giải đáp tình huống về quản lý tài chính và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Phần VI. Giải đáp tình huống về công tác đấu thầu, mua sắm hàng hóa

Phần VII. Giải đáp tình huống về chế độ khấu hao và quản lý sử dụng tài sản nhà nước

Phần VIII. Giải đáp tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất, bị hủy hoại

Phần IX. Giải đáp tình huống về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần X. Giải đáp tình huống về chế độ kiểm toán và kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách

Phần XI. Chế độ kế toán áp dụng đối với cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Phần XII. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (đã bổ sung, sửa đổi đến tháng 12/2012).

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý I / 2013

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s