HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014


Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) dưới sự quản lý của nhà nước cũng đã từng bước được kiện toàn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật NSNN, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về chế độ kế toán HCSN do Nhà nước ban hành. Công tác kế toán trong đơn vị HCSN phải đảm bảo được tính thống nhất giữa kế toán và yêu cầu quản lý của nhà nước và đơn vị, đảm bảo sự thống nhất về nội dung, phương pháp của kế toán với các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước, đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của đơn vị…
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên địa bàn các tỉnh, Thành Phố, các cơ quan, đơn vị trong cả nước. Nha xuất bản ti chính cho xuất bản cuốn sch;

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014

“HƯỚNG DẪN TRA CỨU CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP VÀ HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH ÁP DỤNG TỪ NĂM NGÂN SÁCH 2014”.

Nội dung cuốn sách gồm các phần:
Phần I. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Phần thứ nhất. HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Phần thứ hai. HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
Phần thứ ba. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
Phần thứ tư. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Phần II. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (áp dụng từ năm ngân sách 2014 )
(Căn cứ hệ thống MLNSNN ban hành theo QĐ số 33/2008/QĐ-BTC Ngày 2-6-2008 của Bộ Tài Chính cập nhật chỉnh sửa bổ sung theo các Thông tư hướng dẫn từ năm 2009 đến nay nhằm giúp cho các cán bộ kế toán dễ tra tìm)

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s