Sách định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đô thị 2015


Hệ thống định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị – chiếu sáng đô thị, cây xanh độ thị – thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn đô thị, sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng cấp nước áp dụng 1-6-2014

Sách định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đô thị 2015

Sách định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh đô thị 2015

Ngày 30-5-2014 Bộ xây dựng ban hành 5 Quyết định về việc công bố định mức dự toán – áp dụng 1-6-2014
Quyết định số 594/2014/QĐ-BXD công bố định mức dự toán  duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Quyết  định số 593/2014/QĐ-BXD công bố định mức dự toán  duy trì cây xanh đô thị; Quyết  định số 592/2014/QĐ-BXD công bố định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết  định số 591/2014/QĐ-BXD công bố định mức dự toán  duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Quyết  định số 590/2014/QĐ-BXD công bố định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý vận hành mạng cấp nước.
Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, các quy định mới nhất hướng dẫn và quy định áp dụng Ban biên soạn Nhà xuất bản biên tập cuốn sách nêu trên và trân trọng giới thiệu bạn đọc, nội dung sách bao gồm phần chính sau:
Phần thứ nhất: Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị
Phần thứ hai: Định mức dự toán dy trì cây xanh đô thị
Phần thứ ba: Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn
Phần thứ tư:  Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị
Phần thứ năm: Định mức dự toán sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành
Phần thứ sáu: Các quy định mới có liên quan:
Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót, mong nhận được sự góp ý, phê bình của bạn đọc gần xa.
Sách dày 328 trang in giấy trắng bải bằng khổ 20×28 in xong và phát hành tháng 06 năm 2014. giá phát hành 325.000đ/cuốn

website: http://sachluat.vn

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s