Biểu thuế xuất nhập khẩu 2017


Sách Biểu Thuế Xuất Nhập Khẩu 2017

Sách luật Thuế xuất Nhập Khẩu 2017:

Ngày 10-1-2017, Quốc hội đã thông qua luật thuế xuất nhập khẩu 2017 .trong văn bản luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2017 gồm 5 Chương, 22 Điều đã khắc phục, sửa đổi Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cũ năm 2005 để đảm bảo tính đồng bộ, hoàn thiện trong hệ thống pháp luật và đáp ứng các yêu cầu của quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Trong đó, tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng điểm:

 

  • Nhóm vấn đề về đơn giản, thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
  • Nhóm vấn đề sửa đổi bổ sung để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất với văn bản pháp luật liên quan; đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hà
  • Nhóm vấn đề về khuyến khích phát triển và bảo hộ hợp lý sản xuất kinh doanh trong nước phù hợp định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước và các cam kết quốc tế đã ký kế
  • Nhóm vấn đề về phù hợp các cam kết quốc tế và điều ước quốc tế về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Luật có hiệu lực thi hành từ 1-2-2017.
Để bạn đọc có điều kiện tìm hiểu về Luật thuế xuất nhập khẩu mới cũng như tăng cường kiến thức, nghiệp vụ căn bản, cần thiết cho những người đang và sẽ hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, hải quan … Trung tâm giới thiệu sách Sài Gòn cho phát hành cuốn sách:

Biểu thuế xuất nhập khẩu 2017 mới nhất :

nội dung bao gồm những phần sau:

  • Phần thứ nhất. Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  • Phần thứ hai. Giải đáp vướng mắc về thủ tục hải quan, chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu

  • Phần thứ ba. Quy định mới về thủ tục hải quan, quản lý thuế

  • Phần thứ tư. Luật Sửa đổi bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế năm 2017

  • Phần thứ năm. Quy định về chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s