NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH & TỔ CHỨC NHÂN SỰ (CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2014)

“NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH & TỔ CHỨC NHÂN SỰ (CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2014)”

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Quản trị văn phòng và các nghiệp vụ cơ bản quản trị văn phòng

Phần thứ hai. Nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại các đơn vị, tổ chức

Phần thứ ba. Hệ thống văn bản mới nhất về công tác tổ chức hành chính, văn thư và lưu trữ

Phần thứ tư. Hệ thống văn bản mới nhất về công tác tổ chức nhân sự, quản lý cán bộ, công chức viên chức

Phần thứ năm. Luật công chức – Luật viên chức

hop-dong-xay-dung

SÁCH DÀY 450 TRANG,GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

Bộ hồ sơ, biểu mẫu mới nhất trong quản trị hành chính – nhân sự

Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần sau:

Bộ hồ sơ, biểu mẫu mới nhất trong quản trị hành chính - nhân sự

Bộ hồ sơ, biểu mẫu mới nhất trong quản trị hành chính – nhân sự

Phần thứ nhất. Hướng dẫn kỹ thuật trình bày và soạn thảo văn bản. Phần thứ hai. Mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự.  Phần thứ ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc. Phần thứ tư. Mẫu quy trình thực tập, Phần thứ năm. Mẫu quản lý, quản trị viên tập sự, quy trình đào tạo bên ngoài, Phần thứ bảy. Mẫu quy trình đào tạo hội nhập. Phần thứ tám. Mẫu quy trình nghỉ việc. Phần thứ chín. Mẫu nghỉ phép – nghỉ việc riêng. Phần thứ mười. Mẫu quy chế khen thưởng. Phần thứ mười một. Mẫu quy chế kỷ luật. Phần thứ mười hai. Mẫu quy chế bổ nhiệm. Phần thứ mười ba. Mẫu đánh giá công việc. Phần thứ mười bốn. Mẫu quy chế lương. Phần thứ mười lăm. Mẫu nội quy công ty. Phần thứ mười sáu. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự. Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động. Phần thứ mười tám. Mẫu quy trình xử lý khiếu nại tố cáo. Phần thứ mười chín. Mẫu quy định quản lý thư viện công ty. Phần thứ hai mươi. Mẫu quản lý tài sản. Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy trình sữa chữa.  Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp. Phần thứ hai mươi ba.Mẫu quyđịnh tiếp kah1ch. Phần thứ nhất. Hướng dẫn kỹ thuật trình bày và soạn thảo văn bản. Phần thứ hai. Mẫu quy trình tuyển dụng nhân sự.  Phần thứ ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc. Phần thứ tư. Mẫu quy trình thực tập, Phần thứ năm. Mẫu quản lý, quản trị viên tập sự, quy trình đào tạo bên ngoài, Phần thứ bảy. Mẫu quy trình đào tạo hội nhập. Phần thứ tám. Mẫu quy trình nghỉ việc. Phần thứ chín. Mẫu nghỉ phép – nghỉ việc riêng. Phần thứ mười. Mẫu quy chế khen thưởng. Phần thứ mười một. Mẫu quy chế kỷ luật. Phần thứ mười hai. Mẫu quy chế bổ nhiệm. Phần thứ mười ba. Mẫu đánh giá công việc. Phần thứ mười bốn. Mẫu quy chế lương. Phần thứ mười lăm. Mẫu nội quy công ty. Phần thứ mười sáu. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự. Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động. Phần thứ mười tám. Mẫu quy trình xử lý khiếu nại tố cáo. Phần thứ mười chín. Mẫu quy định quản lý thư viện công ty. Phần thứ hai mươi. Mẫu quản lý tài sản. Phần thứ hai mươi mốt .Mẫu quy trình sữa chữa.  Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quản lý và tổ chức cuộc họp. Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quản lý văn bản đến, văn bản đi. Phần thứ hai mươi lăm. Mẫu quản lý văn phòng phẩm. Phần thứ hai mươi sáu. Mẫu mô tả công việc phòng Maketing. Phần thứ hai mươi bảy. Mẫu mô tả công việc phòng kinh doanh. …. Phần thứ 28 đến  Phần thứ 52: Mẫu nhân sự, kế toán, kế hoạch, phòng kỹ thuật sản xuất, phòng QA, phòng bảo trì, quy chế tổ chức phòng hành chính, đánh giá hiệu quả nhân sự, marketing, về sản xuất, chất lượng,.. và rất nhiều bộ tài liệu, biểu mẫu quan trọng khác. Hy vọng cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những tư liệu bổ ích cần thiết.

Trong quá trình phát triển kinh tế hiện nay, hoạt động quản trị hành chính – nhân sự ngày càng trở nên phức tạo và khó khăn bởi lẽ đây là lĩnh vực bao gồm nhiều vấn đề như tâm sinh lý, xã hội, đạo đức…, là sự trộn lẫn giữa khoa học và nghệ thuật quản trị con người. Hoạt động quản trị hành chính – nhân sự không hề dễ dàng khiến cho vai trò của các nhà quản trị hành chính – nhân sự trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Do đó, một nhà quản trị giỏi cần biết phân tích, nắm vững các yếu tố liên quan đến công tác quản trị hành chính – nhân sự.

Một trong những yếu tố quan trọng trong công tác quản trị hành chính – nhân sự chính là việc nắm vững bộ tài liệu, biểu mẫu bởi đây được xem như một cơ sở để xác lập việc tuyển dụng nhân sự, quyền – nghĩa vụ của nhân viên, đánh giá công việc, quản lý tài sản công ty… Để giúp các nhà quản trị, nhà kinh doanh và cá nhân nắm vững các kỹ năng cũng như việc nhanh chóng thực hiện việc soạn thảo các biểu mẫu, hợp đồng liên quan đến công tác quản trị hành chính –nhân sự, Nhà Xuất bản Hồng Đức xin giới thiệu cuốn sách:

“Tuyển tập 325 BỘ TÀI LIỆU, BIỂU MẪU MỚI NHẤT TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ”

Sách dày 450 trang, khổ 20x28cm, Giá bìa 325.000 đồng

Liên Hệ: 0978718705

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ Năm 2014

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ Năm 2014

TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊTUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ Năm 2013

Giá: 325 000 đ
Lượt xem: 239

  • Sô lượng:

Các bài diễn văn, phát biểu, thư chúc mừng, thư ngỏ…là một phần không thể thiếu trong việc tổ chức các ngày lễ lớn, hội nghị, hội thảo của cơ các quan, đơn vị hành chính và tổ chức kinh tế.

Để giúp các nhà quản lý, trưởng phó các phòng ban, những người đại diện và những cá nhân quan tâm đến lĩnh vực này có điều kiện tìm hiểu sâu sắc hơn về các bài diễn văn, phát biểu, các mẫu thư; các kỹ năng liên quan đến việc tổ chức cuộc họp, hội nghị, hội thảo, … Nhà xuất Lao động bản xin giới thiệu cuốn sách:

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Kỹ năng tổ chức cuộc họp, diễn đàn, hội nghị, hội thảo trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức;

Phần thứ hai. Tuyển tập các mẫu diễn văn, phát biểu dùng trong các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức kinh tế;

Phần thứ ba. Tuyển tập các mẫu thư chúc mừng, thư cảm ơn, thư ngỏ, điếu văn thường dùng;

Phần thứ tư. Những quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản;

Phần thứ năm. Một số mẫu soạn thảo văn bản hành chính trong các cơ quan, tổ chức;

Phần thứ sáu.Các mẫu văn bản thường dùng trong tổ chức, đoàn thể.
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 20×28 Giá bìa 325.000 đ/ cuốn
Chi tiết liên hệ: 0978718705