GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN.
Nhà XB: Tài chính
Tác giả: Thùy Linh – Việt Trinh
Năm XB: 2013
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 427
Giá bìa: 350.000 đồng

GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Doanh nghiệp, doanh nhân đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Mặc dù đã phát triển về nhiều mặt, nhưng hiện có nhiều vấn đề cần phải hỗ trợ để doanh nghiệp giữ vững vai trò của mình, trong đó có vấn đề tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp. Nếu việc tổ chức, quản lý điều hành doanh nghiệp nhịp nhàng thông suốt, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần phát triển đất nước.
Tuy vậy, để có thể thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp thì việc nắm vững các nội dung pháp lý là một yêu cầu cần thiết.
Nhằm giúp những người đang giữ cương vị lãnh đạo, quản lý nắm vững những qua định của pháp luật liên quan đến công tác tổ chức, quan lý doanh nghiệp. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

GIẢI ĐÁP 1050 TÌNH HUỐNG QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN

Nội dung quyển Sách gồm có 04 phần chính sau:

Phần 1: CHỈ DẪN VỀ CÁC MỨC XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, THUẾ, LAO ĐỘNG.
Mục 1. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
Mục 2. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội & đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Mục 3. Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Phần 2: CHỈ DẪN MỚI NHẤT VỀ KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
Mục 1. Chỉ dẫn về chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng.
Mục 2. Chỉ dẫn về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
Mục 3. Chỉ dẫn về việc sử dụng vốn, đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp.
Mục 4. Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Phần 3: CHỈ DẪN VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO LUẬT.
Mục 1. Chỉ dẫn về việc đăng ký doanh nghiệp.
Mục 2. Chỉ dẫn về việc hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Mục 3. Chỉ dẫn về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Phần 4: CHỈ DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG.
Mục 1. Chỉ dẫn về việc nâng bậc lương.
Mục 2. Chỉ dẫn về quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Mục 3. Chỉ dẫn về thực hiện mức lương tối thiểu vùng.
Mục 4. Chỉ dẫn về việc quản lý, sử dụng lao động.
Mục 5. Chỉ dẫn về tranh chấp lao động, đình công.
Mục 6. Chỉ dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của người lao động khi giao kết hợp đồng lao động.
Mục 7. Chỉ dẫn về xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp.

Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy IV/2013.

Giá: 350.000 đồng / quyển

MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718 705 – MAI PHƯƠNG
NHÀ SÁCH PHÁP LUẬT
GIAO SÁCH NHANH CHÓNG TRÊN TOÀN QUỐC
CÓ XUẤT HÓA ĐƠN CHO CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI MỚI NHẤT 2014

LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2014

Ngày 20/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật  doanh nghiệp và có hiệu lực ngay từ ngày 1/8/2013. Luật Doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thành lập trước ngày 1/7/2006 được đăng ký lại và duy trì hoạt động ở Việt Nam. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được thành lập trước ngày 1/7/2006, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, có quyền thực hiện theo một trong hai cách sau đây:
LUAT DOANH NHGIEP

SÁCH LUẬT DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI MỚI NHẤT 2013,2014

Thứ nhất, đăng ký lại để tổ chức quản lý, hoạt động theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.Với cách này, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 1/7/2006 đã hết thời hạn hoạt động theo quy định tại Giấy phép đầu từ sau ngày 1/7/2006, chưa thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp và có đề nghị được tiếp tục hoạt động phải đăng ký lại trước ngày 1/2/2014 theo các điều kiện do Chính phủ quy định. Trong trường hợp này, việc đăng ký lại có hiệu lực kể từ ngày hết hạn hoạt động ghi trên Giấy phép đầu tư.
 
Thứ hai, không đăng ký lại. Đối với những nội dung không quy định tại Giấy phép đầu tư, Điều lệ doanh nghiệp, doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp được điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề trong trường hợp không thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung được thực hiện theo quy định của pháp luật.Trường hợp thay đổi thời hạn hoạt động hoặc việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề làm thay đổi thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư thì doanh nghiệp phải đăng ký.
Để cập nhật đầy đủ các quy định mới về Luật Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Tài Chính cho biên soạn và xuất bản cuốn sách: LUẬT DOANH NGHIỆP Sửa đổi, bổ sung 2013 (Đã được quốc hội thông qua ngày 19-6-2013. Tại Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII, áp dụng từ ngày 1-8-2013).
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:
Phần thứ nhất. Hướng dẫn mới nhất sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp
Phần thứ hai. Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành
Phần thứ ba. Quy định mới nhất dành cho giám đốc và kế toán trưởng doanh nghiệp
Phần thứ tư. Quy định mới nhất về đăng ký doanh nghiệp
Phần thứ năm. Quy định mới về quản lý tài chính doanh nghiệp
Phần thứ sáu. Chính sách ưu đãi lãi suất – bảo lãnh cho vay vốn kinh doanh

 

Sách có độ dày 448 trang.Gía phát hành 335.000đ/1 cuốn
Liên Hệ MAI PHƯƠNG TEL: 0978 718 705giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

THAM KHẢO

 LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2013

LUẬT THUẾ THU NHẬP 2013

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2013

PHẦN 1. HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY 19/06/2013

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG NGÀY 19/06/2013

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ CÓ HIỆP LỰC 1/7/2013

PHẦN 4. HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀY 27/06/2013

PHẦN 5. CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

PHẦN 6. HƯỚNG DẪN VỀ GIA HẠN VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ – HOÀN THUẾ

PHẦN 7. QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC THUẾ

PHẦN 8.  PHỤ LỤC

Sách có giá trị áp dụng thực tế cho các doanh nghiệp. Rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý cơ quan doanh nghiệp trên toàn quốc.

 

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 480 trang, Giá bán: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II/ 2013.