LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP, LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUÂT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2014

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập cá nhân 2014, Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước. Thông qua thuế, nhà nước đảm bảo tiềm lực tài chính quốc gia đủ mạnh để chủ động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững, kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, giá cả và thị trường. Vừa qua, để đáp ứng với nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý tài chính hiện nay, Nhà nước đã ban hành một số văn bản pháp luật hướng dẫn chi tiết thi hành các Luật thuế; cụ thể là vào ngày 18-06-2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để giúp các doanh nghiệp, người đọc dễ dàng tìm hiểu và áp dụng các chính sách pháp luật về thuế; nội dung cuốn sách được được xây dựng trên cơ sở cập nhật những hướng dẫn thi hành mới nhất về các loại thuế, đồng thời căn cứ vào Luật và Luật sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân đã được ban hành trước đó, Văn phòng Quốc hội đã hệ thống hóa thành những văn bản hợp nhất phù hợp với hiệu lực hiện tại. Với mục tiêu đó, Nhà xuất bản Tài chính xin giới thiệu cuốn sách:

 “HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH

LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG – LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI 2014 ”

luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 2014

hướng dẫn chi tiết thi hành chính sách thuế 2014

Cuốn sách gồm có các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Phần thứ hai. Luật thuế giá trị gia tăng – Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Phần thứ ba.Luật thuế thu nhập cá nhân – quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành;

Phần thứ tư. Xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Phần thứ năm. Những lưu ý về chính sách thuế mới 2014 dành cho doanh nghiệp.

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 424 trang, Giá bán:335.000đ

GIÁ 335.000Đ
website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới nhất 2013

HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (ÁP DỤNG TỪ THÁNG 03-2013)

 TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  NĂM 2013”


he thong muc luc ngan sach nha nuoc 2013 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước năm 2013

Nội dung sách mục lục ngân sách nhà nước  bao gồm  các phần:

Phần thứ nhất. Những quy định về quản lý ngân sách và quy trình thanh tra,
kiểm toán ngân sách nhà nước. Phần thứ hai. Những quy định về quản lý tài sản và
xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Phần thứ ba. Hệ
thống mục lục ngân sách nhà nước (đã sửa đổi, bổ sung áp dụng từ tháng 02-2013).
Phần thứ tư. Công khai số liệu và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước
2013. Phần thứ năm. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các quỹ, kinh phí ngân
sách nhà nước. Phần thứ sáu. Quy định mới nhất về chế độ quản lý và sử dụng tài
sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất
định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được
hoàn thiện trong những lần tái bản sau.

         Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 450
trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy I/2013

Bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.

GIAO SÁCH SAU
30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
.

Vui lòng liên hệ:Ms.Mai
Phương

ĐT:
0978.718.705 hoặc Tel: 08.666.00.627

Trung Tâm Sách Pháp Luật

website:


http://sachluat.vn

Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp 2014

 

Để kịp thời giúp cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các cấp,
đặc biệt là cán bộ làm công tác kế toán kiểm toán nắm bắt vấn đề này. Nhà
xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách:CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP
MỚI NHẤT – CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC – HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
– HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG QUYẾT TOÁN KINH PHÍ NHÀ NƯỚC- THANH TRA KIỂM TRA VÀ XỬ
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
che do ke toan don vi hcsn 2013 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 2013, sách mới nhất

Nội dung cuốn sách bao gồm phần sau:

Phần 1. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP- MẪU BIỂU MỚI NHẤT & HỆ THỐNG
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2013

PHẦN 2. HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI MỚI NHẤT LĨNH VỰC KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ
HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

PHẦN 3. HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT CHI TIẾT CHẾ ĐỘ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

PHẦN 4. QUY ĐỊNH XỬ PHẠM VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.

PHẦN 5: QUY ĐỊNH MỚI CHẾ ĐỘ VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC TRỤ SỞ TÀI SẢN – SỬ
DỤNG TÀI SẢN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI

PHẦN 6: CHẾ ĐỌ MỚI VỀ CÔNG TÁC PHÍ, CHI TIÊU HỘI NGHỊ

PHẦN 7: CHẾ ĐỘ MỚI VỀ QUẢN LÝ THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

PHẦN 8: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT SỬA ĐỔI HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC

PHẦN 9. QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ THI, CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

CHO DOANH NGHIỆP ((ĐÃ CẬP NHẬT BỔ SUNG 2013)

Các quy định liên quan:

Nhằm thực hiện tốt chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chính phủ và các
bộ ngành đã không ngừng ban hành những quy định mới: Quyết định 19/2006/QĐ-BTC
ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng
dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC,
Quyết định 791/QĐ-BTC năm 2012 về Quy chế kiểm tra, kiểm toán nội bộ công
tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản nhà nước, đầu tư xây dựng và đầu tư
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp
thuộc Bộ Tài chính Ban hành: 30/03/2012,2. Quyết định 1817/QĐ-KTNN năm 2012
về Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 03/12/2012, Quyết định
08/2012/QĐ-KTNN về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo
quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành
05/11/2012, Quyết định 1685/QĐ-KTNN năm 2012 về Quy trình tiến hành một cuộc
thanh tra của Kiểm toán Nhà nước Ban hành: 18/10/2012, Thông tư 08/2013/TT-BTC
hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý
Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 10/01/2013, Thông tư
217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ
Tài chính ban hành 17/12/2012, Thông tư 222/2012/TT-BTC quy định về tổ chức
thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành 24/12/2012

 Giá
Bìa 325. 000 đ/ cuốn bao gồm thuế và phí giao hàng tận nơi kèm hoá đơn.


GIAO SÁCH
SAU 30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI HÀ NỘI VÀ TP.HCM
.


 Vui lòng liên hệ:

Ms.Mai
Phương


ĐT:
0978.718.705       —      Tel:08.666.00.627


Trung Tâm
Sách Pháp Luật

website:


http://sachluat.vn

Chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2013


QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2013Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013


che do ke toan doanh nghiep nam 2013 Chế độ kế toán doanh nghiệp 2013


Hoạt động kế toán thường được tổ chức và điều hành bởi kế toán trưởng. Vai
trò và  trách nhiệm của người kế toán trưởng hay phụ trách kế toán trong mỗi
thực thể kinh tế – tài chính là rất quan trọng và nặng nề. Người Kế toán
trưởng ngày nay không chỉ đòi hỏi phải tinh thông nghiệp vụ kế toán mà còn
phải am hiểu tường tận các vấn đề về pháp luật và về quản lý kinh tế, tài
chính trong doanh nghiệp. Thời gian qua, Chính phủ và các Bộ, ngành liên
quan đã ban hành các văn bản pháp luật mới như: Thông tư số 35/2013/TT-BTC
ngày 01/4/2013 Sửa đổi, bổ sung một số

điều về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. Thông tư số 10/2013/TT-BTC
ngày 18/01/2013 Hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh
nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước, công
ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con. Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012. Thông
tư số 16/2013/TT-BTC

ngày 08/02/2013 Hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân
sách Nhà nước theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 Về một số giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết
nợ xấu. Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 Hướng thi hành một số
điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Hướng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày
27/12/2011 của Chính phủ…

Nhằm giúp cho kế toán trưởng các doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ của
mình theo quy định của pháp luật. Do đó, Nhà xuất bản Tài Chính cho xuất bản
quyển

Sách:QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP (Áp dụng năm 2013)

Nội dung sách có các phần sau:

Phần 1: QUY ĐỊNH MỚI CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP ÁP DỤNG NĂM
2013.

Phần 2: LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ CÁC CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ THUẾ
THU NHẬP DOANH NGHIỆP.

Phần 3: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

Phần 4: QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ XUẤT
NHẬP KHẨU.

Phần 5: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN.

Phần 6: QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUẢN LÝ IN, PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG CHỨNG TỪ & HÓA ĐƠN
BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ.

Phần 7: QUY ĐỊNH MỚI VỀ PHỤC HỒI, XỬ LÝ TÀI LIỆU

KẾ TOÁN VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN.

Sách có độ dày 494  trang in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm. In xong và nộp
lưu chiểu vào Qúy II/2013..Giá phát hành 325,000đ/1 cuốn.     
               

 (Có hóa đơn)   Giao
tận nơi miễn phí.


Mua sách liên hệ:

Ms. Mai
Phương  Tel: 0978 718 705    Hoặc: 08.666.00.627

Trung
TâmSách Pháp Luật

website:


www.sachluat.vn

GIAO SÁCHSAU
30 PHÚT ĐẶT HÀNG TẠI TP.HCM VÀ HÀ NỘI.

Luật kế toán 2013

LUẬT KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ
QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013

luat ke toan 2013 Luật kế toán hướng dẫn trích khấu hao tài sản cố định 2013
Khấu hao là việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá
trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng.Khấu
hao chính xác sẽ tính được giá thành sản phẩm từ đó xác định được lợi nhuận
chính xác. Khấu hao chính xác cũng là cơ sở cho việc tính toán việc tái sản
xuất và tái đầu tư.Nhằm giúp các  doanh nghiệp có thể quản lý, sử dụng tài sản hiệu quả,
ngày 25-4-2013 Bộ Tài chính ban hành
TT 45/2013/TT-BTC
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thay thế
Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20-10-2009  hướng dẫn chế độ quản lý, sử
dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 10-06-2013 và áp dụng từ năm tài chính năm 2013. Thời gian qua Chính
phủ và các bộ ngành cũng ban hành nhiều văn bản mới vế kế toán, thuế, các
chế độ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp như :  Thông tư 08/2013/TT-BCT ngày
22/04/2013 về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các
hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . TT 16/2013/TT-BTC ngày 08-02-2013 Hướng dẫn
thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách nhà nước theo NQ
02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho
sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, TT 14/2013/TT-BTC
ngày 05-02-2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của
Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 quy định việc xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, QĐ
480/QĐ-TTg ngày 18-03-2013 Về việc phê duyệt chiến lược kế toán – kiểm toán
đến năm 2020, tầm nhìn 2030…

Để giúp các doanh nghiệp kịp thời nắm bắt các quy định mới
nhất của Nhà nước, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:  “LUẬT
KẾ TOÁN – CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP, HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ
DỤNG, TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP 2013”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
trong doanh nghiệp

Phần thứ hai. Luật Kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Chiến lược phát triển kế toán – kiểm toán

Phần thứ tư. Văn bản mới về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần thứ năm. Luật quản lý thuếâ có hiệu lực từ ngày 1-7-2013

Phần thứ sáu. Quy định mới về phục hồi, xử lý tài liệu kế toán, xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Phần thứ bảy. Chế độ kế toán doanh nghiệp

Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp tìm hiểu, sử dụng,
thực hiện đúng chính sách và có hướng phát triển doanh nghiệp mình ngày đạt
hiệu quả cao hơn.

Sách có độ dày 448 trang. Giá phát hành 330,000đ/1cuốn

Mua sách liên hệ: TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT

Tel: 0978 718 705 , 08.66600627