SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG 2015

Sách bộ luật lao động 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất, chính sách tăng lương tối thiểu năm 2015, luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 2015, hệ thống thang bảng lương 2015

bộ luật lao động năm 2015

Sách bộ luật lao động 2015 và văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11-11-2014 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2015 tới đây như sau: Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng; vùng II: 2.750.000 đồng/tháng; vùng III: 2.400.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng.

Thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp quy mới về lao động, bảo hiểm xã hội như: TT 27/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06-10-2014 Hướng dẫn việc cơ quan quản lý nhà nước về lao động lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở địa phương trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động; TT 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29-08-2014 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16-01-2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, NĐ 75/2014/NĐ-CP ngày 28-07-2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam….
Để các cơ quan doanh nghiệp & người lao động có được các tài liệu nói trên, NXB LAO ĐỘNG cho biên soạn & phát hành cuốn sách: “CHÍNH SÁCH TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2015 – BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH”.
Cuốn sách gồm những phần chính sau:
Phần thứ nhất. Chính sách tăng lương tối thiểu 2015
Phần thứ hai. Hệ thống thang lương, bảng lương đơn vị hành chính sự nghiệp và công ty nhà nước
Phần thứ ba. Bộ luật Lao động và văn bản mới hướng dẫn thi hành
Phần thứ tư. Văn bản mới nhất về bảo hiểm xã hội
Phần thứ năm. Luật Bảo hiểm y tế và văn bản mới nhất về bảo hiểm y tế

Sách có độ dày 448 trang .Gía phát hành 350,000đ/ 1 cuốn

website: http://sachluat.vn

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT 2015

Sách bộ luât lao động song ngữ Anh Việt năm 2015 mới nhất, bộ luật lao động Việt nam 2015, bộ luật lao động bằng tiếng anh 2015, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2014,. Luật có 9 Chương 125 Điều, quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội. Nhà xuất bản Văn hóa – Thông tin trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – Chế độ Bảo hiểm Việt Nam

BHXH, BHYT, BHTN, Chế độ tăng lương

Và văn bản hướng dẫn chi tiết 2015

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2015 …”

sách bộ luật lao động song ngữ anh việt 2015

sách bộ luật lao động song ngữ anh việt 2015

PHẦN I: Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 20-11-204 (Enghlish-Vietnamese)

PHẦN II: CHẾ ĐỘ TĂNG  LƯƠNG THEO VÙNG; CÁCH TÍNH TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

PHẦN III: HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ BHYT; BHTN

PHẦN IV: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN V: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN VI. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN VII. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN VIII. CHÍNH SÁCH LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ NHÀ NƯỚC

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh

   Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần  500 trang, Giá bán trên toàn quốc: 395.000 đồng/cuốn

website: http://sachluat.vn

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Tại Kỳ họp thứ 7, QH khóa XIII, ngày 13/6/2014, đã  thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Luật sửa đổi lần này có nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, trong đó có những nội dung có tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật BHYT cũ, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT có một số điểm mới, và với những điểm mới này, quyền lợi của người tham gia BHYT đã được quan tâm nhiều hơn. Theo đó, bỏ hẳn đồng chi trả với người nghèo. Đối với người  trước đây phải đồng chi trả 20% thì giảm xuống còn 5%. Với thân nhân của người có công thì không phải đồng chi trả hoặc chỉ đồng chi trả 5%.

Nhà xuất bản Lao động Xã hội Việt Nam trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Luật bảo hiểm y tế đã được quốc hội thông qua

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

CHÍNH SÁCH CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Luật bảo hiểm y tế đã được quốc hội thông qua

PHẦN I: CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế

PHẦN II: CÁCH TÍNH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

PHẦN III: CHẾ ĐỘ CÔNG ĐOÀN, QUAN HỆ LAO ĐỘNG

PHẦN IV: QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG 2014

PHẦN V: XỬ LÝ VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM

PHẦN VI: CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT

PHẦN VII. CHẾ ĐỘ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ PHÉP, TRỢ CẤP THÔI VIỆC, MẤT VIỆC

PHẦN VIII: CHẾ ĐỘ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

PHẦN IX: CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

PHẦN X: CÁCH TÍNH CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN

PHẦN XI: CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG

Bộ tư liệu với nhiều chính sách chế độ đối với tất cả mọi người lao động công tác, làm việc trên lãnh thổ Việt nam cần biết.

   Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày 400 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ ANH VIỆT 2014

Sách Bộ luật lao động song ngữ anh việt 2014  do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ  và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

(English – Vietnamese)

Công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

sách bộ luật lao động song ngữ  anh viêt 2014

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH – VIỆT 2014

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07-4-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM; THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-3-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH NGÀY 13-01-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần  600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 350.000 đồng/cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ANH HOA HÀN VIỆT NHẬT 2014

Bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ban hành đã tác động nhiều đến đời sống của người lao động. Do vậy, Chính phủ  và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn Bộ Luật lao động.

Nhà xuất bản Lao động – Xã hội trân trọng giới thiệu bộ tư liệu :

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

(The labour code – multiple languages)

Công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ Chỉ dẫn pháp luật về công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng lao động, đào tạo, tuyển dụng và vấn đề về tranh chấp lao động;

áp dụng thang, bảng lương, quy chế nâng bậc lương mới nhất 2014 …”

bộ luật lao động anh hoa hàn việt nhật 2014

bộ luật lao động năm ngôn ngữ 2014

PHẦN I: Bộ luật lao động – THE LABOUR CODE OF VIET NAM

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG – DETAILED GUIDANCE LAW ENFORCEMENT OF LABOR

PHẦN III. BỘ LAO ĐỘNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ, LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, ĐỘC HẠI

PHẦN V. CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CÁCH ÁP DỤNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG

PHẦN VI. HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN, BHXH

NGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2014/NĐ-CP NGÀY 07-4-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH; NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/2014/NĐ-CP NGÀY 16-01-2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ VIỆC LÀM; THÔNG TƯ SỐ 05/2014/TT-BLĐTBXH NGÀY 06-3-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI BAN HÀNH DANH MỤC MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG; QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/QĐ-LĐTBXH NGÀY 13-01-2014 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Sách được chúng tôi dịch ra các ngôn ngữ: Việt – Anh – Hoa – Hàn – Nhật

Chúng tôi tin rằng cuốn sách sẽ là cẩm nang thực sự cần thiết cho quý cơ quan và các cá nhân có liên quan đến lĩnh vực này. Sách được in trên giấy trắng sắp xếp khoa học, đẹp, khổ 20*28 cm, dày gần  600 trang, Giá bán trên toàn quốc: 395.000 đồng/cuốn

website: http://sachphapluat.com/

Mua sách : Hồng Vân – 0909 880 382- 0945 982 986

giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, TP. HCM)

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, ĐÌNH CÔNG

  CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP,

ĐÌNH CÔNG, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, THỜI GIỜ LÀM VIỆC, NGHỈ NGƠI,
LÀM THÊM GIỜ, CHẾ ĐỘ THAI SẢN, ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG
DÀNH CHO CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

          Nội dung quyển Sách gồm có 10 phần chính sau:

CONG DOAN

CHỈ DẪN NHỮNG ĐIỂM MỚI NHẤT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, ĐÌNH CÔNG

          Phần 1: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG VIỆC ĐẠI DIỆN, BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 2: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ HỢP ĐỒNG, CHO THUÊ LẠI VÀ TRANH CHẤP TRONG LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
          Mục 1. Những điểm mới về hợp đồng lao động.
          Mục 2. Những điểm mới về giải quyết tranh chấp lao động.
 
       Phần 3: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG VÀ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).        
 
         Phần 4: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ THỜI GIỜ LẢM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
          Phần 5: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (Hiệu lực từ 01/7/2013).
 
         Phần 6: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHÍNH SÁCH HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ ỐM ĐAU, THAI SẢN, TAI NẠN, HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT.
          Mục 1. Chính sách hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn, hưu trí và tử tuất.
          Mục 2. Chế độ bảo hiểm y tế đối với cán bộ và người lao động.
          Mục 3. Chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ công đoàn và người lao động.
 
          Phần 7: NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ CHẾ ĐỘ THU, CHI, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN.
          Mục 1. Những điểm mới về chế độ thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn.
          Mục 2. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính, tài sản công đoàn.
          Mục 3. Những điểm mới về chế độ thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
          Mục 4. Những điểm mới về chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp công đoàn.
          Mục 5. Những điểm mới về chế độ phân phối nguồn thu tài chính công đoàn.
 
        Phần 8: NHỮNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ THỰC THI BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013.
 
         Phần 9: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI.
 
          Phần 10: CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, ĐÃI NGỘ DÀNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.

Trong lĩnh vực lao động, Công đoàn giữ vai trò và vị trí rất quan trọng. Bởi lẽ đây là tổ chức đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động. Do đó, để giúp công đoàn trở thành tổ chức đại diện, chỗ dựa vững chắc cho người lao động, trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Một số văn bản liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động như: Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22-05-2013 quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14-05-2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương; Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10-05-2013 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động; Công văn số 1477/BHXH-CSXH ngày 23-04-2013 hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13;…

 
          Quyển Sách được in bằng giấy trắng, bìa cứng, khổ 19 x 27 cm, dày 400 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.
 
           Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
Liên Hệ MAI PHƯƠNG 0978 718 705giao hàng miễn phí trên toàn quốc

(Đặc biệt: giao hàng tận nơi trong vòng 30 phút tại HÀ NỘI, SÀI GÒN)

chế độ bảo hiểm xã hội mới nhất 2013, tăng lương mới

Mức Lương Tối Thiểu Năm 2013 Chính Sách Mới Về Trợ Cấp, phụ cấp,bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 2013

bảo hiểm tiền lương 2013

NỘI DUNG SÁCH :

Phần 1. Bộ luật lao động 2013 MỚI NHẤT ;

Phần 2. Chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ công chức và người lao động tại Việt Nam;

Phần 3. Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;

Phần 4. Chế độ mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và quản lý chi trả chế độ bảo hiểm xã hội;

Phần5. Những quy định mới nhất về chế độ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ biên chế công chức, vị trí việc làm của cán bộ viên chức và người lao động;

Phần 6. Hướng dẫn khai báo, điều tra , giải quyết các vụ tai nạn lao động cho năm 2013.

MUA SÁCH VUI LÒNG GỌI: 0978 718 705